یکشنبه, 25ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

تغییر نام صورفلکی در گاه‌شمار رسمی ایران

گاه‌شماری رسمی ایران تقویمی است که در 11 فروردین 1304 در مجلس شورای ملی تصویب شد و به موجب آن طول و نام ماه‌های سال اصلاح شد.

فراگشت ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور

دكتر هوشنگ طالع
نخستین اعتراض رسمی به قرارداد 1933 (1312)، روز هفتم آبان ماه 1323 از سوی دکتر محمد مصدق در مجلس شورای ملی به عمل آمد. به دنبال آن سخنان زیادی گفته شد و مقاله ها و کتاب های بسیای منتشر گردید .
فراگشت ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور، دارای چهار گذر بود که سرانجام به تصویب قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شانزدهم انجامید.

در همین زمینه