جمعه, 25ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ انتشار کتاب فلسفه علم از الکساندر برد

کتاب‌

انتشار کتاب فلسفه علم از الکساندر برد

در این روزها یک کتاب ارزشمند به نام فلسفه علم از الکساندر برد، استاد فلسفه کمبریج، با ترجمه شیوای ساسان مژده، از سوی نشر ثالث چاپ و در نمایشگاه کتاب در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.
این کتاب می تواند از بهترین منابع پارسی برای دانشجویان فلسفه در دانشگاه های ایران باشد.

در این کتاب دستاورد تلاش ستایش برانگیز مترجم زبان دان را می بینیم که در عین اشراف و تخصص در دقائق فلسفی، به شیوایی و رسایی هر چه بیشتر، با گزینش بهترین واژگان، توانایی مغفول زبان پارسی را در واژه پردازی فلسفی آشکار ساخته.
این کتاب توانسته یک متن سنگین و تخصصی را با چنین رویکرد و‌ سبکی در اختیار مخاطب ایرانی قرار دهد.
اهل کتاب و فلسفه خوانان و حکمت جویان و پارسی دوستان و دانشجویان همه رشته های علوم پایه را به تهیه و مطالعه این کتاب دعوت می کنیم.

چکیده ای از وصف کتاب نامبرده؛

کتاب پیشِ رو متنی تخصصی در فلسفۀ علم است که بیش از هر چیز با دو موضوع «استقرا» و «قوانین طبیعت» گره خورده است. نویسندۀ کتاب، الکساندر بِرد، که هم اکنون جایگاهی در دانشگاه کمبریج دارد و پیش از این در دانشگاه های کینگز کالج لندن و بریستول و ادینبورگ و برخی مراکز علمی دیگر به تدریس و پژوهش و سخنرانی پرداخته، در این کتاب کم تر خود را درگیرِ تاریخچة دیدگاه ها و نظریه ها کرده، بلکه بیش تر به استدلال ها و بررسی موشکافانۀ آن ها پرداخته است. برد کتاب خود را دو بخش کرده است: «بازنمایی» و «دلیل». در بخش یکم، نویسنده «قوانین طبیعت» و «توضیح علمی» و «انواع طبیعی» را از چشم اندازی فلسفی بررسی کرده و سپس به واکاوی «راستین گرایی» دربارۀ علم و دیدگاه های مخالف با آن پرداخته است؛ و در بخش دوم، بیش تر به گسترۀ شناخت شناسی رفته و کوشیده است نگرش برون گرایانۀ خود را معرفی کند و بپرورد. دیدگاه مهم برد در این کتاب آن است که گرچه علم روشی یگانه ندارد، پیشرفت می کند و با آن می توانیم به شناخت دست یابیم. با خواندن این کتاب می توان از برخی نگرش های مهم فلسفی دربارة علم و کارکرد آن آگاهی یافت، و نیز می توان با دورنمایی سودمند از آنچه در بخشی مهم از فلسفۀ علم می گذرد آشنا شد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه