سه شنبه, 07ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

شمارهٔ 124 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 102 ماهنامه خواندنی شمارهٔ 124 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن ۴۲ صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال بیست و یکم، شماره 124، امرداد و شهریور 1402.

شمارهٔ ۱۱7 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 117 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن ۴۲ صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است.
سال بیستم، شماره 117، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱.

شمارهٔ 127 مجلۀ بخارا (بخارای بهاری - یادنامه دکتر حسن انوری) منتشر شد

یکصد و پنجاهمین شماره بخارا با تصویری از دکتر حسن انوری بر روی جلد در ۵۴۴ صفحه از صبح سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس است.

شمارهٔ ۱۱۴ ماهنامه خواندنی منتشر شد

ششمارهٔ ۱۱۴ ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن ۴۲ صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال بیستم، شماره ۱۱۴، مهر و آبان ۱۴۰۰.

شمارهٔ 147 مجلۀ بخارا «بخارای پاییزی - یادنامه عباس یمینی شریف» منتشر شد

یکصد و چهل و هفتمین شماره بخارا با تصویری از عباس یمینی شریف بر روی جلد در ۵۷۶ صفحه از صبح سه‌شنبه یازدهم آبان‌ماه در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس است.

Air Jordan 1 Blue Chill Womens CD0461 401 Release Date 4 | Air Jordan

پرسیکا آنتیکوا به یاد مردم و سرزمین افغانستان منتشر شد

به نشانۀ همدری و همنوایی با مردم و سرزمین افغانستان که رنج دوران می‌برند و خون دل‌ها می‌خورند، نخستین شمارۀ مجلۀ انگلیسی «پرسیکا آنتیکوا» که در زمینۀ باستان‌شناسی و تاریخ و فرهنگ ایران و افغانستان و دیگر سرزمین‌های همجوار فعالیت می‌کند، با مقاله‌هایی از ایران‌شناسان کشورهای گوناگون منتشر و تقدیم مردم و سرزمین افغانستان شد.

shock drop air force 1 full uv reactive | Nina Leonard, Cardigan a manica lunga con fiocco sul retro , Sb-roscoffShops

در همین زمینه