شنبه, 24ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌خانه

کتاب‌خانه

کتاب الکترونیکی تاریخ تجزیهٔ ایران، نوشتهٔ دکتر هوشنگ طالع

روند شومی که به شکل گیری مفهومی به نام «تاریخ تجزیهٔ ایران» در متن‌های تاریخی ایران معاصر انجامید، از دوم امرداد 1162 خورشیدی و با امضای قرارداد تحت‌الحمایگی میان گرجستان و روسیه آغاز شد. پس از آن، در دوره‌ای یکصد و پنجاه ساله، بزرگترین «تجزیهٔ سرزمینی» در تاریخ جهان شکل گرفت و طی آن، نزدیک به دو سوم از پهنهٔ کشور ایران با دست‌اندازی‌های روسیهٔ تزاری و توطئه‌های دولت انگلستان از پیکر آن جدا شد.

بوستان و گلستان سعدی به صورت الکترونیکی

بوستان سعدی نخستین اثر سعدی است که کار سرودن آن در سال ۶۵۵ هجری قمری پایان یافته است. به‌مناسبت روز بزرگداشت سعدی نسخه الکترونیکی بوستان و گلستان سعدی پیش‌کش می‌شود.

کتاب «پان ترکیسم و وحدت ملی ایران» به صورت الکترونیکی

هدف اصلی و واقعی طراحان از جعل پان‌ترکیسم که در گرماگرم کشاکش‌های سیاسی و رقابت‌های استعماری میان امپراتوری روس و انگلیس در آسیا صورت گرفت، ایجاد منطقه‌ای حایل از اقوام ترک‌زبان مسلمان در حاشیهٔ جنوبی مرزهای روسیه بود که به صورت کمربندی از اقیانوس آرام تا دریای سیاه امتداد می‌یافت. از نظر طراحان انگلیسی، ایجاد این کمربند پان ترکی حایل، می‌توانست از گسترش نفوذ و توسعهٔ ارضی قلمروی روسیه به‌سوی جنوب، به ویژه متصرفات انگلیس در هندوستان جلوگیری کند. دلایل و شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌های استعماری دولت انگلیس، در جهت نیل به مطامع کلان سیاست‌های استعماری خود «پان‌ ترکیسم» را که تجلی اوج عصبیت‌های نژادگرایانه است، جعل کرده است.

معرفی و بررسی کتاب‌ پان‌ترکیسم و ایران + بارگذاری (دانلود)

استاد بیات در پان ترکیسم و ایران ایدئولوژی پان ترکیسم را از شکل گیری ریشه هایش در متصرفات آسیایی روسیه تا عثمانی پی می گیرد و در نهایت به این می پردازد که چگونه این ایدئولوژی ناسیونالیستی صورتی توسعه طلبانه به خود گرفت و چگونه نوک تیز توسعه طلبی خود را متوجه ایران و ایرانی بودن کرد.

متن کتاب «اندرزنامه اردشیر بابکان»

اندرزنامهٔ اردشیر بابکان کتابی است که از روزگار پیش از اسلام برجای مانده است. این اندرزنامه را ابوعلی مسکویه در کتاب تجارب الامم (آزمایشهای مردمان) به زبان عربی ترجمه کرده است. اندرزنامهٔ اردشیر را می‌توان منشور سیاسی ساسانیان دانست که فرمانروایانی مانند خسرو انوشیروان با پیروی از آن توانستند در کشورداری سرآمد فرمانروایان روزگار خویش شوند.

کتاب «زبان فارسی و هویت ایرانی» به صورت الکترونیکی

کتاب «هویت ایرانی و زبان فارسی» نیز از جمله آثار مهم مسکوب در حوزه ادبیات و فرهنگ است که بدون مطالعه آن هر نوع تحقیق و پژوهش در این زمینه عقیم خواهد ماند.

کتاب «آذریگان - آگاهی‌هایی دربارهٔ گویش آذری» به صورت الکترونیکی

پس از آن که شادروان احمد کسروی تبریزی این گویش را در دفترچه‌ای با عنوان «آذری یا زبان باستان آذربایگان» در سال 1304 خورشیدی بازشناسانید گروهی از دانشمندان به گردآوری آگاهیهای پراکنده‌ای که از آن در نوشته‌های گوناگون آمده است و همچنین به گردآوری و بررسی گونه‌های بازماندهٔ آن پرداختند. با این کوششها آذری کهن و امروزی تا اندازه‌ای شناخته شده است.

در همین زمینه