دوشنبه, 28ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی کوروش بزرگ

کوروش بزرگ

حماسۀ کورش بزرگ - دکتر‌ تبریزی

کمتر ملتی در فردای فتوحات خود چنین فروتن بوده است‌ و نباید‌ فراموش کرد که ملت ایران بنیانگذار بزرگترین و مهمترین امپراطوری است که روی زمین‌ به خود دیده‌ است. این‌ نص تاریخ است. کورش بزرگ همه جا به عنوان یـک ناجی‌ مورد علاقۀ مغلوبین خویش قرار می‌گیرد.

کوروش بزرگ در روایات شرق (متون فارسی عربی و تورات)

کورش بزرگ در‌ منابع‌ مختلف به نام‌های: کوروش، کورش، کیورش، کورس، کیرش،سیروس، کی‌ارش، و گاهی همراه‌ با القابی چون سپهبد‌ کورش‌ و عناوینی چون کـورش غیلمی آمـده است که‌ شاید‌ همان ایلام باشد چون در یکی از روایات ابن خلدون که در باب انتساب‌ کورش‌ آمـده مـی‌گوید:«...من ملوک‌ غیلم» که شاید منظور‌ ایلام‌ باشد.

به‌مناسبت هفتم آبان؛ روز بزرگداشت کوروش بزرگ - نگاره‌ها 1

روز هفتم آبان، روز کوروش بزرگ است. روز هفتم آبان روز منشور انسان و انسان سالاری و نفی بردگی از سوی ملت بزرگ ایران است. کوروش بزرگ به نمایندگی از سوی ملت بزرگ ایران، در روزگاری منشور انسان و انسان سالاری و نفی بردگی را اعلام کرد که فخر مردمان و حاکمان دیگر، کشتار مردمان، ویرانی سرزمین‌ها و به بردگی کشاندن انسان‌ها بود.

درود به کورش بزرگ - سرودهٔ استاد ادیب برومند

به مناسبت هفتم آبانماه روز بزرگداشت کوروش بزرگ این قصیده را که سرودهٔ استاد ادیب برومند است را منتشر می‌کنیم.

کوروش بزرگ در بابل

در همین ایام، با وقوع تولد ملتی جدید در میان ایرانیان، حرکتی نو در جهان آغاز گردید. به این ترتیب، ایرانیان و کوروش آغازگر راهی نو در عرصه سیاست شدند: جهانی شدن این جهان شدن در عرصه‌های سیاست، امور نظامی، اقتصاد و فرهنگ نمودی روشن یافت و جهان وارد مرحله تازه‌ای شد. جلوه این حرکت جدید جهانی بیانیه بابلی کوروش بود. در واقع، بیانیه کوروش در بابل اعلام پایان (عهد عتیق) تاریخ باستان و آغاز عهدی دیگر در عرصه تاریخ جهانی بود: عصر کوروش.

تمبر کشور هندوستان به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ

بزرگداشت دو هزار و  پانصدمین سالگرد منشور کورش بزرگ توسط کشور هندوستان (نه ایران) برگزار شد.

در همین زمینه