سه شنبه, 30ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

چین و کوشان و ایران در داستان کاموس کشانی

داستان جالب رزم کاموس کشانی که استاد توس آن را به نظم آورده است، نکاتی قابل تأمل از حوادث تاریخی را در بر دارد، حوادثی که در آن قدرت‌های باستانی چین و ایران و کوشان برای تسلط بر جاده ابریشم با یکدیگر دست و پنجه نرم کرده‌اند و به همت فردوسی حوادث در تار و پود داستان‌های حماسی ثبت شده و زنده مانده‌اند. در داستان رزم کاموس نخست اشاره به کشانی یا کشانیان (به ضم نخست) که یادآور امپراتوری وسیعی است که قرن‌ها بر جاده ابریشم نظارت می‌کرده و در دوره اشکانی و بخشی از اوایل عهد ساسانی در مرزهای شمال شرقی و شرق ایران از اواسط سرزمین آسیا تا مصب رودخانه سند گسترده بوده است. در داستان کاموس به یاری خاقان چین علیه ایرانیان به نبرد پرداخته است.

در نشست شاهنامه و تبریز از سلسله نشست‌های شب‌های بخارا مطرح شد: شاهنامه، کتاب ملی ‌ ایرانیان

«شب تبریز و شاهنامه» از سلسله نشست‌های شب‌های بخارا با حضور شاهنامه پژوهان، استادان زبان و ادبیات فارسی و مردم در تبریز برگزار شد. نشست «شب تبریز و شاهنامه» با حضور علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا و استادان زبان و ادبیات فارسی از جمله ابوالفضل خطیبی، چنگیز مولایی، سجاد آیدینلو، جواد رنجبری درخشی‌لر و محمد ابراهیم‌پور با حضور مردم در سالن «نسل فردا» شهر تبریز برگزار شد.

نقد و بررسی جعلیاتی نوین به نامه شاهنامه فردوسی / شاهنامهٔ فردوسی و آسیبی دیگر

مقاله‌ی پیش‌رو، کنکاشی است درباره‌ی قطعه شعری جعلی که چندی است منتشر شده و به فردوسی و شاهنامه نسبت داده‌اند. اگرچه بر اهل ادب و سخن، جعلی بودن آن روشن است، اما شاید برای مخاطب عام، درست یا نادرست بودن آن قابل تشخیص نباشد. گویا تاکنون پاسخ مکتوب و چاپ شده‌ای به آن جعلیات داده نشده است‌؛ باشد، که این افزوده‌های نوین! همچون مـدح محمود غزنوی در باور مردم ساده اندیش ننشیند.

سی ازدواج در شاهنامه

ازدواج پسران فریدون با دختران سرو شاه یمن درپادشاهی فریدون / زال ورودابه درپادشاهی منوچهر.

نامه بی‌گزند حکیم توس

براین‌اساس و با توجه به اینکه این مهم بر اثر اتفاق نبوده و برای بار اول هم نیست که با چنین صحنه‌ای مواجه می‌شویم، با اکراه تمام و به اجبار نکاتی چند را یادآوری می‌کنم تا دوستان بدانند که روی شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند.

«شاهنامه» نشان ایران - دكتر مير جلال‌الدین کزازی

اهمیت شاهنامه در زندگی ایرانی‌ها چیست؟ اگر بخواهم کوتاه‌ترین پاسخ را به این پرسش بدهم (پرسشی که می‌تواند پاسخی بسیار دراز دامن داشته باشد) باید این نکته را یادآور شوم که شاهنامه، نامه هزاره‌هاست. نامه فرهنگ و منش ایرانیان است.

گزارش روایت گونه‌ای از داستان‌های شاهنامه حکیم فردوسی - داستان سیاوش

یکی از راه‌هایی که می‌توان توجه به شاهنامه را بیشتر کرد، «فشرده کردن و خوانش درست و مطلوب آن است». گفتار و خوانش پیش رو، تلاشی است در این راه. امید، که پلی باشد برای «آشتی» جوانان امروز، با گنجینه های کهن نیاکان  و ادب دیرپای ایرانیان.

گزارشی از بزرگ‌ترین جشن در دنیای ایرانی

از رستم، جهان پهلوان ایرانی، در شاهنامه بسیار گفته شده است. با استناد به گزارش ارجمند فردوسی از نبردهای رستم بسیاری چیزها دانسته ایم و در محافل بازگو شده است. اما کمتر جایی از جشن بزرگی سخن گفته شده که به خجستگی زایش رستم بر پا شده بود. جشنی که می‌بایست بزرگ‌ترین جشن‌ها در دنیای ایرانی به حساب آید.

در همین زمینه