جمعه, 29ام شهریور

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جهان ایرانی

جهان ایرانی

مقدمه‌ای بر تاریخ اتحاد

نوشتن «مقدمه‌ای بر تاریخ اتحاد» به یُمن کتاب‌های تاریخ‌دانان ایرانی، شدنی است، تاریخ‌دانانی که این مهم را با وجود دشواری‌های تاریخی در سده‌های گوناگون به انجام رسانده‌اند از سویی دیگر وجود مصحّحانی که درک بهتری از شرایط موجود داشتند [ایرج افشار، منوچهر ستوده، سید ابوطالب میرعابدینی و...] بسیاری از کتاب‌های تاریخی و جغرافیای تاریخی ویرایش شده و در دسترس ایرانیان قرار گرفته است، هرچند هنوز نسخ خطی بی‌شماری است که به زیور طبع آراسته نشده است.

پژوهشگر اوستیایی خواستار گسترش روابط فرهنگی با ایران شد

گوتی‌یوا که عصر دوشنبه در نشست 'ایرانیان و اوست‌ها' در تهران سخن می‌گفت، تاکید کرد که اهالی اوستیا، ایرانی‌تبار هستند و ایرانیان را برادران خود می‌دانند.

بعد از «اکو» نوبت بازار مشترک فلات ایران است

واقعیت این است که همه مردمانی که در فلات ایران زندگی می‌کنند با گویش های مختلف، یک ریشه مشترک دارند و آن فرهنگ و تمدن سرزمین ایران است. مردم این کشورها همه، ریشه در خاک اصلی وطن دارند، مردم خوارزم و بخارا، سمرقند و مرو، تاجیک ها، آرانی‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، افغانستانی‌ها، همه به یکی شدن در سیاست های اقتصادی و همکاری های فنی نیاز دارند.

بعد از «اکو» نوبت بازار مشترک فلات ایران است

واقعیت این است که همه مردمانی که در فلات ایران زندگی می‌کنند با گویش های مختلف، یک ریشه مشترک دارند و آن فرهنگ و تمدن سرزمین ایران است. مردم این کشورها همه، ریشه در خاک اصلی وطن دارند، مردم خوارزم و بخارا، سمرقند و مرو، تاجیک ها، آرانی‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، افغانستانی‌ها، همه به یکی شدن در سیاست های اقتصادی و همکاری های فنی نیاز دارند.

گفتگو با دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین

آقای دکتر راشد الراشد از کوشندگان طراز اول در راه استقرار حکومت مردمی و طرد دیکتاتوری و اشغالگری عربستان سعودی در بحرین می‌باشد. برای آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین متن گفت‌وگوی ایشان بازتاب داده می‌شود.

پرده‌ای از اتحاد ایرانیان و ارمنیان

بعد از ورود آن درگاه [ ایچمیادزین / سه کلیسا ] ارامنه به سجود [ افتادند ] بندگان اقدس [ به ] وجوه بسیار و قنادیل بیشمار زینت آن افزود وکشیشان و ازوران [ ازناوران = دلاوران به گرجی ] خدمه‌ی آن استان ارم نشان را به خلاع فاخره و انعامــات وافره سرافراز فرمود و نفس نفیس و ذات  میمنت انیس قنادیل [ را ] که [ هر یک ] به وزن 5 من از طلای احمر خالص بود، از سقف آن آویزان فرموده و چند روز در آن حدود توقف کردند».

در همین زمینه