دوشنبه, 28ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر چه روز ابری زشتی - سرودهٔ شادروان مهدی اخوان ثالث

شعر

چه روز ابری زشتی - سرودهٔ شادروان مهدی اخوان ثالث

شادروان مهدی اخوان ثالث

چه روز ابری زشتی
ترشرو، تنگ و تار آنگه نه بارانی، نه خورشیدی
نه چشم انداز دلخواهی
نه چشمی را توان و خواهش دیدی
اگر ابریست این تاریک
چرا بر حال ما اشکی نمی بارد؟
و ما را اینچنین خشک و طاقت سوز
بکردار کویری تشنه می دارد؟
تو هم خورشید پنهان کاش گاهی می درخشیدی
و می دیدی چه دهشتناک روز ابری زشتی ست
همان روز مبادایی که می گویند امروز است
بد و بیراه پیروز است
نه دیروز و نه فردایی
نه ایمانی، نه امّیدی
نه بارانی ، نه خورشیدی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید