سه شنبه, 08ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ضرب المثل کاریکلماتور، ضرب‌المثل یا گزیده‌گویی - مجله خواندنی شماره 78

ضرب المثل

کاریکلماتور، ضرب‌المثل یا گزیده‌گویی - مجله خواندنی شماره 78

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 78، آبان و آذر 1392، صفحه 42

کـاریـکلماتـور

محمدتقی حرآبادی


*   بـچه که بودیم با سنگ سـارها را میزدیم، حالا که بزرگ هم شده ایم، باز هم از سنگ و سار خجالت نمیکشیم!
* مرزهای آبی دریای مازندران در انتظار تیری از تبار آرش است!
*   عمو سام از راه جهان مجازی، وارد اتاق خواب بچه سامی‌ها شد!
*   سر نیزه تنها سری ست، که عقلش کم و زورش زیاد است!
*   برعکس خودم، عکس جوانیم هنوز رنگی نشده!
*    موقعی که امام قلی خان پرتقالی‌ها را به دریا می‌ریخت، شیخ‌های عرب به دنبال پرتقال فروش بودند!
*    کوچکترین قفس قناری ده قدم در ده قدم خودش است، اما من تا به حال چنین اتاق بزرگی نداشته‌ام!
*    از وقتی گاز یارانه‌ها را گرفتند، همه چیز جا مانده به جز گاز!
*    خیلی دلم می‌خواهد که در قلبم باشی، اما دلم برایت خیلی تنگ شده است!
*    اگر میدانستم دل هایمان به هم راه دارد، از جاده‌ی کمربندی نمی‌رفتم!
*    با دیجیتالی شدن ترازوها، میزان دار دادگستری هم بیکار شد!
*    کسی که توی دهن قلم میزند، حتما جوهر کم آورده!
*    کسانی که در طبیعت انسان لنگ میزنند، به ماورالطبیعه چنگ میزنند!
*    آدم خودخواه آرزو میکند ای کاش فیل بودم، تا برای دیدنم بلیت بخرند!
*    تنها موردی که سنت تسلیم مدرنیته شد، لباس پوشیدن حوا بود!
*   با آن که دنیا محل گذر است، هیچ کس از جاده کمربندی نمی‌رود!
*    مسابقه تمام شد، اما کسی جرات داره به آقا قدرت بگه سوم شدی!
 

ضرب‌المثل یا گزیده‌گویی

خواندنی در راستای نگاهبانی و گسترش زبان فارسی، ستونی را به ضرب‌المثل‌ها یا گزیده‌گویی‌ها، اختصاص داده است. از خوانندگان گرامی درخواست می‌شود، در صورتی که ضرب‌المثل‌های ناب در اختیار دارند، برای آگاهی دیگر خوانندگان، برای درج در این ستون ارسال فرمایند.


کـدام جـامه بِـه از پـرده‌پـوشی خلق است
بپوش چشم خود از عیبِ خلق و عریان باش
صائب

دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک
جـامه‌ای در نیـکنامـی نیز میبـاید درید
حافظ

ما و دشمن دوستی ، این رسم ، رسم تازه‌ای است
ورنـه مو بـر تنِ  ایـامِ دشـمـن ، دشـمـن اسـت
کـاروان اشـک تا طـالب ، بـار مـژگان افـکـنـد
دوش دشمن دوست بود ، امروز دشمن  دشمن است
طالب آملی

بـود روزی آن عـنایـتها کــه با ما مـینمـود
خـوش نمودی داشت اما آن چنان بودی نداشت
وحشی بافقی

تو مگو دفع که این دعوی خون کهن است
خونِ عشاق نخفته است و  نخسبد به جهان
مولوی

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست
ابن سینا

بدخو چنان به رنج اندر است که از زندگانی و تندرستی و خواسته لذت نمیبرد .
بزرگمهر

بیهوده‌گویان پند آموزند ، زیرا هشیاران عیب ایشان را به دیده می‌نگرند و از بیهوده گویی می‌پرهیزند
بزرگمهر

هر که دنیا خواهد دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد
ابن سینا

میدان جنگ فرصت مطالعه به کسی نمی‌دهد، هر کس هر چه می‌داند باید به‌کار برد
جواهر لعل نهرو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید