یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ضرب المثل کاریکلماتور، ضرب‌المثل یا گزیده‌گویی - مجله خواندنی شماره 79

ضرب المثل

کاریکلماتور، ضرب‌المثل یا گزیده‌گویی - مجله خواندنی شماره 79

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 79، دی و بهمن 1392، صفحه 35


محمدتقی حرآبادی


* از وقتی دلتنگیهایم را پشت سر گذاشته‌ام، جرات نمی‌کنم به عقب نگاه کنم!
* درخت موقعی به زمین می‌افتد، که شاخهٔ خودش را در دستهٔ تبر می‌بیند!
*  سنت و مدرنیته، اسب هایی هستند، که به تنهایی ارابه‌های هیچ تمدنی را به منزل نمی‌رسانند!
*  بعد از یک ماه کار حقوق می‌گیری، اما اگر حقوق خوانده باشی، میتوانی حقوق دیگران را نیز بگیری!
* وقتی خورشید زمین را ببلعد، معلوم میشود انرژی را چقدر ارزان حساب کرده است!
*  دیکتاتور اگر با موهبت الهی می‌آمد، با خشم اهالی نمی‌رفت!
* سکوتم را ببخشید، تیمارستان را به جای بیمارستان گرفته بودم!
* شرق با پوشاندن زن و غرب با عریان کردن زن، مردسالاری‌شان را ثابت می‌کنند!
* خانم ها می‌گویند زیبایی پوشش است، اما نمیتوان آن را پوشید!
* قدرت را اگر با اسب بخار هم حساب کنید، آدم زمینی را به آسمان نمی‌رساند!
* پرندهای که تمرین آزادی نداشت، به قفس بازگشت!
* مساوات به جایی رسیده که همسر بیکلهام، نمیخواهد سر به تنم باشد!
* موقعی منفجر میشوی، که استاد بیسوادت نمیداند تی ان تی را از کدام طرف بخواند!
* نادان هم عاقبت جمله ی سوالی را از عصایش میآموزد!
* خوشبختانه آدم‌های خودخواه خیلی زود خودشان را گم می‌کنند!
* اگر بتوانی از عادت هایت دست بشویی، اولین انسانی هستی که بهداشت را رعایت کرده ای!
* اقتصاد لاغر به غربی‌های چاق نشان داد، که چرا دایناسورها مُردند و مورچه ها زنده ماندند!
* ذهنی که سرریز می‌شود، اندیشه‌های بلند را با کلمات کوتاه بیان میکند!
* باغبان خاطراتش را بر گل کاغذی مینویسد، اما پاییز سواد ندارد!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید