یکشنبه, 26ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر

خبر

برگزاری مجلس علمی بررسی کارنامهٔ علمی عباس زریاب خویی

در میان دانشمندان و محققان عالی‌مقام سدهٔ اخیر، زنده‌یاد استاد دکتر عباس زریاب خویی (۱۲۹۸ – ۱۴ بهمن ۱۳۷۳) جامعیتی کم‌نظیر داشت، اما در میان موضوعات گوناگون فلسفی و ادبی و کلامی، به مطالعه و تحقیق در تاریخ اسلام و ایران دلبستگی تمام نشان می‌داد و به همین سبب، بخش قابل توجهی از معدود آثار او، خاص موضوعات تاریخی است.

فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی «دریای کاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاکم بر آن»

بنیاد ایرانشناسی در نظر دارد در ادامهٔ مجموعه نشستها و همایشهای خود در حوزهٔ ایرانشناسی اقدام به برگزاری همایش ملی با موضوع: «دریای کاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاکم بر آن» نماید.

برگزاری همایش «نجات آذربایجان از چنگال اهریمن»

 

همایش نجات آذربایجان از چنگال اهریمن / ( مقاومت های محلی و مبارزه ی مردم اردبیل علیه فرقه ی دموکرات ) / به مناسبت ۲۱ آذر، سالروز حماسه ی ملی مردم آذربایجان در برابر تجاوز بیگانه و تجزیه ی ایران

 

چهرهٔ احمدرضا دالوند، به قلم یکی از شاگردان او

در روزهای حضور احمدرضا  دالوند، هنرمند تازه از دست رفته ی ایرانی، در بیمارستان سینا  گروهی از شاگردان دالوند از او دیدن کردند و لحظات خوشی را برای او خودشان پدید آوردند. در همین روزها، الهه ی قدرتی از شاگردان دالوند، این طرح را از چهره ی او کشید و به یادگار گذاشت.

برگزاری نشست «تشیع در اواخر عصر سلجوقی بر پایه اطلاعات نسخه‌شناسی»

بنیاد ایرانشناسی دهمین نشست از سلسله نشستهای «دوشنبه‏های ایرانشناسی» را با عنوان «تشیع در اواخر عصر سلجوقی بر پایه اطلاعات نسخه‌شناسی» برگزار می‌کند.

برگزاری نشست «حکمت و جهان‌بینیِ ایرانی در شاهنامه»

بنیاد ایرانشناسی هشتمین نشست از سلسله نشستهای هفتگی دوشنبه‌های ایرانشناسی را با هدف علم‌آموزی در حوزههای مختلف دانش ایرانشناسی، با موضوع: «حکمت و جهان‌بینیِ ایرانی در شاهنامه» برگزار میکند.

نمایشگاه «روزگار آقای واقف؛ زندگی و زمانه حاج حسین آقا ملک به روایت اسناد و تصاویر»

 

 

کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با هفته وقف و هشتاد و یکمین سال‌روز وقف این گنجینه، نمایشگاه «روزگار آقای واقف؛ زندگی و زمانه حاج حسین آقا ملک به روایت اسناد و تصاویر» را با نمایش مجموعه‌ای از سندها و تصویرهای نادیده از این واقف بزرگ برپا کرد.

 

در همین زمینه