سه شنبه, 30ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها

انجمن‌ها

یکصد و هشتاد و پنجمین (185) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو هشتاد و پنجمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان، با هم‌خوانی سرود : «ای ایران، ای مرز پرگهر» در ساعت 17 و 50 دقیقه رسمیت یافت. در آغاز آقای تیرداد انصاری مدیریت نشست، به باشندگان خوش‌آمد گفتند.

یکصد و هشتاد و چهارمین (184) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو هشتاد و چهارمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 17 و 45 دقیقه با هم‌خوانی سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر»، آغاز شد و آقای شمس خلخالی مدیریت جلسه، با خواندن غزلی به باشندگان خوش‌آمد گفتند.

یکصد و هشتاد و سومین (183) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

نشست در ساعت 17 و 40 دقیقه با هم‌خوانی سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر» آغازشد. سپس آقای شمس خلخالی که مدیریت نشست را به عهده داشتند، با غزلی، به حاضران خوش‌آمد گفتند.

یکصد و هشتاد و یکمین (182) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و هشتاد دومین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 45 : 17با هم‌خوانی سرود « ای ایران ، ای مرز پرگهر » رسمیت یافت.

یکصد و هشتاد و یکمین (181) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

هژیر تهرانی / دکتر حسین وحیدی / دکتر محمد رسولی / محسن پاکروان / دکتر مجید مهران / مسعود صفاریان / هما ارژنگی / رویا جعفری / محمدتقی حرآبادی.

داستان کارگاه شاهنامه خوانی تبریز

وقتی شاهنامه در تبریز خوانده می‌شود، که پس از خراسان به حق شهر دوم شاهنامه است، جنبه برخاستن و برپا ماندن شاهنامه‌ای پررنگ‌تر می‌شود. از همه ویژگی‌های این شهر اگر صرف نظر کنیم سه شخصیت بزرگ این شهر، ستارخان بزرگ و تقی زاده بزرگ و ثقة الاسلام شهید برای پیوند شاهنامه و تبریز کافی است.

در همین زمینه