سه شنبه, 31ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها

انجمن‌ها

یک‌صد و پنجاهمین (150) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یک‌صدو پنجاهمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان به سنت همیشگی با هم‌خوانی سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر» در روز 4 آذرماه 1394 آغاز گردید.

یکصد و چهل ‌و نهمین (149) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و چهل ‌و نهمین (149) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برابر بود با شب «روز ملی کوروش بزرگ» که در پایدار سازی این روز، یاران انجمن نقش بنیادی داشتند.

یکصدو چهل و هشتمین (148) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو چهل و هشتمین (148) در ساعت 18 با هم‌خوانی سرود «ای ایران»‌ آغاز به کار کرد.

یکصدوچهل‌وهفتمین (147) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدوچهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهفتمین (147) نشست انجمن فرهنگی مهرگان با هم‌خوانی سرود «ای ایران» در روز چهارشنبه 4 شهریورماه 1394 از ساعت 18 آغاز به کار کرد.

یکصد و چهل و ششمین (146) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو چهل و ششمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان روز چهارشنبه هفتم امردادماه 1394 در ساعت 18 با هم‌خوانی سرود «‌ای ایران»‌ رسمیت یافت.

یکصد وچهل و پنجمین (145) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو چهل و پنجمین (145) نشست انجمن مهرگان در روز چهارشنبه سوم تیرماه 1394 از ساعت 18 برگزار شد.

در همین زمینه