سه شنبه, 28ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست خانه تازه‌ها نگاه روز آنان که تاریخ را می‌بینند

آنان که تاریخ را می‌بینند

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 77، شهریور و مهر 1392، صفحه 7

گروهی تاریخ را می‌خوانند و چیزی فرا نمی‌گیرند.

گروهی تاریخ را می‌خوانند و آن را همان گونه که خود می‌خواهند باور می‌کنند،

گروهی تاریخ را می‌خوانند و رویدادها را همچون استخوان‌های مردگان می‌پندارند.

گروهی تاریخ را می‌خوانند و از آن چیزهایی می‌آموزند ، اما زود آنها فراموش می‌کنند.

گروهی تاریخ را می‌خوانند، آن را می‌فهمند و دانسته‌هایشان را برای تکرار نامردمی، ریاکاری، آدم کشی، مردم فریبی و قدرت طلبی به کار می‌گیرند.

گروهی تاریخ را می‌خوانند تا یاد بگیرند چگونه حقایق را تحریف کنند و دروغ را بجای راست بنشانند.

اما گروهی هم هستند که تاریخ را نمی‌خوانند، می‌بینند. آنان در بطن رویدادهای زمانه خویش قرار دارند و از چند و چون رفتارها و کردارهای تاریخ سازان زمان خویش آگاهند. اگر اینان در نقل حقایق کوتاهی و خیانت کنند، شریک جرم تاریخ سازان جنایت پیشه هستند.

این را باید  برای آنانی نوشت که عمری را سپری کرده‌اند، رویدادها را دیده‌اند و از چند وچون امور آگاهند، اما یا سکوت می‌کنند و یا برای درمی و دیناری، دروغ می‌گویند و دروغ می‌نویسند!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید