شنبه, 05ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز خجسته باد نوروزی 1392 - استاد فریدون جنیدی

نوروز

خجسته باد نوروزی 1392 - استاد فریدون جنیدی

سرشک ابر، از گوشه  برگ  . . . فروچکید

بر خاک غلتید، و

دانه، آن را به جان پذیرفت

جوانه . . . از آن بیرون جَست

و از خاکِ شکفته سربرآورد

و بر آسمانِ گسترده

نیایش برد

آسمان و زمین . . . در دور دست

یکدیگر را در آغوش کشیدند

 

 

 


و رنگین کمان . . . هر دوان را در برگرفت

گردونه مهر

با چهار اسبِ زرین سُم

تازان و درخشان

بر جاده  رنگین کمان گذشت

از ابر، سرشک

از خاک، دانه

از آتش، سوز  . . . و

از باد، ترانه برگرفت

و

تازان و درخشان

از آسمان رخشان

بر البرز استوار

و دشت‌های گسترده  ایرانویج

گذر کرد . . . و به خوان نوروز ایران رسید

 

نوروز ایران بر شما فرخنده باد

بنیاد نیشابور فریدون جنیدی

1392 خیامی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه