جمعه, 25ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز خجسته باد نوروزی از استاد فریدون جنیدی 90

نوروز

خجسته باد نوروزی از استاد فریدون جنیدی 90

از پشت کوهِ تیرۀ شب

نرمک نرمک سپیدۀ سیمگون برآمد

و سیم سپید، برفرازان آسمان گسترد

سپیدهء سیمگون فرازتر رفت

و اندک اندک زرگون شد

زر بفراز رفت

و نیزه‌های زرین، روی به آسمان آوردند

نیزه‌ها بر جان ابرهای سیمتنِ ِ بامدادان

گستره‌ای زرین پدید آوردند

انبوه ابرهای پراکندۀ سیمین . . .

به زر آکنده . . .

در پهنۀ نیلگون آسمان به پرواز درآمدند

آنک . . . کاروانِ پادشاه آسمان، خورشید!

با گردونۀ درخشان؛ از فراز کوه البرز، راست

بر خان و مان آریائیان فروغ افکند

و فرزندان ابرها

شاد و سبکبار . . . بر خاک ایران باریدند

و سبزه و گل و درخت را

بلبلان باغ و آهوان دشت را

به فرا رسیدن نوروز ایران مژده دادند

 

نوروز ایران بر شما خجسته باد

بنیاد نیشابور - فریدون جنیدی

1390 خیامی

شادباش نوروزي استاد جنيدي

خجسته باد نوروزی از استاد فریدون جنیدی89

نوروز سال 1390 خورشیدی خجسته و فرخنده باد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه