پنج شنبه, 10ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر خجسته باد نوروزی از استاد فریدون جنیدی89

شعر

خجسته باد نوروزی از استاد فریدون جنیدی89

 

 

تیشتر  . . . سرتاسر دریای فراخکرد را
به جنبش درآورد
و از جانِ آبخیزها . . . روان برآمد
و آن روان مینوی بآسمان فراز رفت
و باد سبک‌رو، چین در دامن آن افکند
و ابرها، پر از چین و شکنج
سرتاسر آسمان را پیمودند
تا به هفت کشور زمین باران رساندند
روان ابرها، جان پذیرفتند
و در کالبد سرشگ
نرم‌نرم . . . بر خاک کشتزارها فروریختند
و گیاهان، روی بآسمان روییدند
و گل سرخ، چون آتش
از درون شاخه‌ها به بیرون تراوید
و کاروانِ آتش و خاک و باد و باران
بر گردونهء مهر و ماه و خورشید درخشان
روی بسوی خوان نوروزی ایران
روان شد
 
 
نوروز ایران بر شما خجسته باد
1389
پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه ایران
بنیاد نیشابور – فریدون جنیدی


 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه