چهارشنبه, 09ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز ما زنده بر آنیم - سرودهٔ حسن قریبی

نوروز

ما زنده بر آنیم - سرودهٔ حسن قریبی

اشاره :

شعر زیر سروده‌ای از حسن قریبی است در پاسخ به ابن قطیبه دینوری، از عالمان و مذهبیون جبری مسلک قرن سوم هجری که نویسندهٔ کتاب «تاریخ الخلفا»، و از هواداران برتری عرب بر عجم بوده است.

ما زنده بر آنیم [ ۱ ]

تاریخ شما شرح  بر انداختن ماست
این کهنه کتابی است که جلدش کفن ماست

این گربهٔ کز کردهٔ چسبیده به دیوار
ته مانده‌ای از بیشهٔ شیر وطن ماست

بی پرده بگوییم که در پرده نگنجیم
عریانی ما پاکترین پیرهن ماست

چیزی که نداریم به تاراج شما رفت
آن چیز که مانده است همان فوت و فن ماست

سرسختی فردوسی و سرمستی حافظ
آن لشکر پنهان شده در خویشتن  ماست

معشوق غزل جلوه‌ای از روح حماسه است
سهراب همان سرو  چمان چمن ماست

ای آن که به آیین عجم خرده گرفتی
نوروز همان  پاسخ  دندان شکن  ماست

ما زنده بر آنیم که  آرام نگیریم
این آیهٔ کوتاه، تمامِ سخن ماست


پی نوشت:

دینوری در بغداد ، پایتخت عباسیان زاده شد اما با اینکه ایرانی تبار بود ، به نوعی ، خود سخنگوی تازیان و مدافع حمله ی آنان به ایران بوده است.

 

برگرفته از تارنمای ایرانچهر به نقل از ماهنامه بخارا، شماره ی ۷۷-۷۸، خرداد و شهریور ۱۳۹۱

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه