پنج شنبه, 10ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز خجسته باد نوروزی 1391 - استاد فریدون جنیدی

نوروز

خجسته باد نوروزی 1391 - استاد فریدون جنیدی

اَنَغر رَئوچَنگه؛‌ روشنی بی پایان
جان جهان را فراگرفت . . .

تیرگی ها، از پس یکدیگر
در روشنی بی پایان فروریختند
و تیرگی، از جانشان برفت
ستاره پر فروغ تیشتر
از سوی خراسان
از فرازِ دریای فراخکرت
به سرتاسر کشتزارهای جهان روشنی افکند

آبخیزهای خُرد و بزرگ
جان دریاها را فراگرفتند
و سرودخوان و جان افشان
روشنایی را تا ژرفای جان
فرو بردند . . .و به آسمان رفتند
جان ابرها را، درخش فراگرفت

و سرشک سرشک
بر روی کشتزارهای هفت کشور جهان
فروریختند
و سرتاسر جهان را
گل و شبنم
و خیزش و جنبش
و رویش و بالش
فروگرفت.

و گردونهء مهر
با غرش ابر
و با سرشگ و سرود
و رویش و جنبش
و لبخند گل
بسوی خوان نوروزی ایران
روان گشت


نوروز ایران بر شما خجسته باد
فریدون جنیدی
بنیاد نیشابور – نوروز 1391

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه