جمعه, 25ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها انجمن مهرگانِ شیراز، مراسمِ تحویل سال را در پارسه برگزار کرد

انجمن‌ها

انجمن مهرگانِ شیراز، مراسمِ تحویل سال را در پارسه برگزار کرد

انجمن مهرگان برای هشتمین سال پیاپی با سرافرازی وافتخار جشن نوروز و هنگام آغازسال را درپارسه (تخت جمشید) برگزارکرد. این آیین که ازساعت 8 بامداد روز چهارشنبه 30 اسفند ماه آغازشده بود درساعت 3 پسین با خواندن سرود ای ایران پایان یافت. دراین آیین دبیرانجمن مهرگان دربرنامه یی که ازپیش هماهنگ وبرنامه ریزی شده بود برای باشندگان ومهمانان نوروزی (که ازجای جای ایران آمده بودند) دربارۀ ساخت پارسه، سازه ها، پادشاهان هخامنشی، جایگاه ایران درهنگامه هخامنشیان و چگونگی برگزاری جشن نوروز در پارسه و اهمیت برپایی چنین جشنی درآن روزگارسخنرانی کرد. سپس در بخش دوم این آیین دبیر انجمن درباره اهمیت و پاسداشت جشن نوروز و آیین های وابسته به آن درایران امروز نکاتی را برای باشندگان بیان کرد. درهمین رابطه سازمان میراث فرهنگی بیرون ازمجموعه پارسه آیین هایی را همراه با خنیاگری (موسیقی) با برپایی خوان نوروزی (سفره) برپا کرده بودند که در نوع خود بی مانند بود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه