چهارشنبه, 09ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب «تبارشناسی فرمانروایی‌های قفقاز در دوران باستان - هخامنشی، اشکانی، ساسانی»

کتاب‌

معرفی کتاب «تبارشناسی فرمانروایی‌های قفقاز در دوران باستان - هخامنشی، اشکانی، ساسانی»

کتاب «تبارشناسی فرمانروایی‌های قفقاز در دوران باستان - هخامنشی، اشکانی، ساسانی»
دکتر علی علی‌بابایی درمنی
نشر هزار کرمان
تهران، ۱۳۹۸
۵۴۰ صفحه؛ قیمت ۸۶۰۰۰ تومان

این کتاب که می‌توان آن را بخشی از «تاریخ ایران باستان» دانست، در برگیرندۀ بخش باستانی تاریخ سه کشور ارمنستان، گرجستان و اران در قفقاز است؛ دوران تاریخی که در آن، به دنبال فروپاشی فرمانروایی هخامنشیان از یک سو، و پایان یافتن فرآیند پدیدار شدن قوم‌های قفقازی در سده سوم و دوم پیش از میلاد فرمانروایی‌های اُرُنتیان و فارنابازیان که تباری هخامنشی داشتند، در ارمنستان و گرجستان به قدرت رسیدند.
در سده سوم پیش از میلاد در ایران، اشکانیان قدرت را در دست گرفتند. نزدیک به سه سده پس از آغاز فرمانروایی اشکانیان ایران، فرمانروایانی از تبار اشکانی در صحنۀ سیاسی قفقار پدیدار شدند.

 پس از آنها نیز در سدۀ سوم میلادی، با به قدرت رسیدن ساسانیان در ایران، پس از چندی، فرمانروایانی با تبار ساسانی در قفقاز به قدرت رسیدند. بررسی روند دستیابی این فرمانروایی‌ها در قفقاز به قدرت سیاسی نشان می‌دهد که در قفقازِ دورۀ باستان تنها دودمان‌هایی به قدرت میرسیدند، یا مشروعیت فرمانروایی را به دست میآوردند که هم‌تبار شاهنشاهان ایران بودند. در واقع در نگارش تاریخ دوران باستان ایران، نمی‌توان نهاد فرمانروایی در قفقاز را، جدا از نهاد همانند آن در ایران باستان تعریف کرد. به دیگر سخن نهاد فرمانروایی در قفقاز دوره باستان را می‌توان از سرشت شاهنشاهی‌های ایران در دوره باستان دانست.

نشر هزار کرمان این کتاب را در اردیبهشت 1398 به چاپ رسانده و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرده است. نویسندهٔ این کتاب دکتر علی علی‌بابایی درمنی، دانش‌آموخته مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران هستند و علاوه بر این، ایشان یکی از پژوهشگران شاخص ایرانی در حوزه قفقاز به ویژه تاریخ قفقاز در دوره باستان هستند که در کتاب «تبارشناسی فرمانروایی‌های قفقاز در دوران باستان؛ هخامنشی، اشکانی، ساسانی» به بررسی علمی یکی از موضوعات شایان توجه در پیوندهای ژرف تاریخی ایران و قفقاز همت گمارده‌اند؛ از اینرو کتاب حاضر از اعتبار و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید