سه شنبه, 26ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ انتشار کتاب «سفرنامهٔ تاجیکستان و سمرقند و بخارا»

کتاب‌

انتشار کتاب «سفرنامهٔ تاجیکستان و سمرقند و بخارا»

کتاب «سفرنامهٔ تاجیکستان و سمرقند و بخارا»
نویسنده: نادره بدیعی

این کتاب سفرنامه‌ای فرهنگی است ‌که آثار تاریخی و فرهنگی، گنجینه‌ها و زندگی روزمرهٔ مردمان تاجیکستان را شرح داده است. شایان ذکر است کتاب به همراه عکس‌های بسیاری ازهمهٔ ابعاد فرهنگی و زندگی روزمرهٔ مردمان و آثاری که درموزه های شهرهای گوناگون تاجیکستان و سمرقند و بخارا است منتشرشده است. خوانندهٔ کتاب با شهرهای بسیاری همانند خجند و پنج کنت و استروشن و کولاب و آثار تاریخی و کهن چون مغ تپه و قلعهٔ حصار و قلعهٔ هولبک و دیگر یادگارهای تاریخی و فرهنگی آن سامان آشنا می‌شود و آگاهی‌های بسیاری به دست می‌آورد.
اگر از چندواژهٔ ازبکی و روسی و شماری اندک از واژه‌های عربی بگذریم کتاب تقریبا یک سره فارسی است.

نویسنده ی کتاب هم چنین ازآرامگاه رودکی در پنج‌رود وآرامگاه نمادین کمال خجندی در کناره‌های سیحون زیبا دیدارکرده است.

هم‌چنین از کارگاه ساخت کاغذ سمرقندی که صدها سال بسیاری از دست‌نویس‌ها و نسخه‌های خطی ایرانی براین کاغذها نوشته می‌شد دیدارکرده و مرحله به مرحله نحوهٔ ساخت کاغذ را توضیح داده است.

ازموسیقی تاجیکی و لباسهای ملی تاجیکستان هم مطالب بسیاری درکتاب هست وهم چنان دیداراز کتابخانهٔ ملی تاجیکستان به نام فردوسی و اتاق ایران دراین کتابخانه و بخش نسخه‌های خطی دراین کتاب جایی شایسته دارد.

هم‌چنین دیدارسمرقند وبخارا و میدان ریگستان سمرقند و مدرسه‌های دیرسال بخارا از جمله مدرسهٔ میرکلان دیدار داشته و درپایان کتاب هم مقاله‌ای را با سرنام واژه‌های فارسی در زبان ازبکی آورده است.

درمجموع بانو نادره بدیعی به همهٔ ابعاد فرهنگی و تاریخی تاجیکستان و سمرقند و بخارا توجه کرده و به معرفی این آثارپرداخته است.

تصویرروی جلد یادمان امیراسماعیل سامانی است که  درمیدانی به همین نام درمرکز شهردوشنبه قراردارد. درپایان کتاب هم تصویرها و منابع کتاب آمده است که عکسها همه رنگی و با ‌کیفیت خوب چاپ شده‌اند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه