چهارشنبه, 30ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله خواندنی ده‌ساله شد

مجله

خواندنی ده‌ساله شد

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 68، سخن نخست

سرانجام، خواندنی، 10‌ساله شد. یادم هست، روزی که برای دریافت مجوز انتشار، در جلسه پرسش و پاسخ معاون وقت مطبوعاتی وزارت ارشاد و تنی چند از مدیران آن معاونت حضور پیدا کردم، ضمن گفت‌وگو، با بلند کردن انگشتانشان، رقم 6 را به من نشان داد. با کنجکاوی، از مقصودشان پرسیدم. گفتند که حداکثر، شش شماره خواهید توانست منتشر کنید!
پرسیدم، چرا و چگونه؟ گفتند، تجربه‌ی من این است که خیلی‌ها، هوس انتشار روزنامه، ماهنامه و فصل‌نامه می‌کنند؛ اما حداکثر توانشان از نظر مالی و امکان تهیه مطلب، سامان‌دهی برای انتشار یک مجله، تنها درخور شش شماره است.
اما برخلاف برآورد اولیه‌ی ایشان، خواندنی با همراهی جمعی از دوستان، به ده سالگی رسید. گرچه مانند هر «موجودی» در این سالیان با افت و خیزهایی روبه‌رو بود؛ اما توانست با همه‌ی محدودیت‌ها، خود را روی آب نگاه دارد و کار انتشار را پی‌گیرد.
خواندنی در همه‌ی این سالان، همیشه از تمامیت ارضی ایران و منافع ملیِ ایران دفاع کرده است و از کوشش در راه طرد هر گونه استبداد، استعمار و استبداد، لحظه‌ای فروگذار نکرده است.
خواندنی، همیشه می‌کوشد تا با ارج‌گذاری به تاریخ و شناسانیدن یادمان‌های ملی، خودباوری را در میان مردم این سرزمین و به‌ویژه نسل جوان، بیش از پیش پررنگ کرده و آن را زنده نگاه دارد.
«خواندنی» در مبارزه‌ی گسترده و همه‌جانبه‌ی ملت ایران برای دست‌یابی به دانش هسته‌ای برای بهره‌گیری‌های صلح‌آمیز، همیشه پیش‌رو بود و فراتر از توان خود،  در راه به بار نشستن این مبارزه، کوشید.
خواندنی، با دریافت درست از فلسفه‌ی تاریخ ایران، گام‌های بلندی در راستای یگانگی سرزمین‌های ایرانی‌نشین و مردمان ایرانی‌تبار، برداشت و کوشید تا با آشکار کردن تاریخ دویست ساله‌ی اخیر، به بسیاری از ناآگاهی‌ها و سردرگمی‌های ایجاد شده، پایان دهد و راه را بر وحدت دوباره بگشاید.
 در زمینه‌ی اجتماعی، خواندنی، خود را موظف به دفاع و گسترش عدالت اجتماعی در همه‌ی زمینه‌ها، می‌داند. در این راه، با انتشار مقاله‌های بسیار، کوشید تا مفاهیم راستین عدالت اجتماعی را بشناساند و در راه استقرار آن بکوشد.
خواندنی، بنابر وظیفه‌ ملی هر ایرانی، به حمایت از زبان فارسی در درون‌ مرزها و گسترش آن در بیرون از مرزها، همت گماشت و گام‌های بلندی در این زمینه برداشت.
خواندنی در پالایش زبان فارسی به شیوه‌ی درست، کار زیادی انجام داد و در این سالیان، بیش از چند هزار واژه‌های برابر فارسی را برای آگاهی فارسی‌زبانان منتشر کرد. این واژه‌ها، از سوی خوانندگان یا شورای نویسندگان پیشنهاد گردیده‌اند و هم‌چنین از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزیده شده‌اند.

خواندنی، با باور ژرف بر این دو اصل که:‌

 «ارزش هر جامعه، به اندازه‌ی دانش آن جامعه است»
 «ساختن فردای بهتر، در گرو سازندگان بهتر است»

 به امر آموزش توجه ویژه‌ای داشته و دارد و بر این باور است که می‌بایست سرمایه‌گذاری بیش‌تری به امر آموزش اختصاص یابد و همه‌ی موانع از پیش‌پای فرزندان این سرزمین در مراحل گوناگون آموزش برداشته شود. تنها در اثر آموزش بهتر است که ما می‌توانیم، سازندگان بهتری برای ایران فردا، تربیت کنیم.

خواندنی، از همه نهضت‌ها و خیزش‌های ملی و مردمی در سراسر گیتی، بدون توجه به رنگ و نژاد و... حمایت کرده است. زیرا، خواندنی بر این باور است که جهان از آن ملت‌هاست و باید همه‌ی ملت‌های جهان، به دور از «سلطه»، بتوانند در فضای فرهنگی خود به زندگی شایسته‌ی خود، دست یابند.
خواندنی، به گسترش روابط با همسایگان، توجه ویژه داشته و دارد و در این راه، بر این باور است که افزون بر گسترش و ژرف‌تر کردن هم‌کاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورهای فارسی‌زبان، در قالب یک اتحادیه‌ی درهم تنیده، می‌بایست کوشش‌ها، برای تحقق اتحادیه‌های زیر، متمرکز گردد:
.پایه‌ریزی هم‌کاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با جمهوری‌های سرزمین قفقاز (جمهوری آذربایجان «اران»، ارمنستان و گرجستان)، در راستای ایجاد اتحادیه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک.

. پایه‌ریزی هم‌کاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با جمهوری‌های آسیای میانه (ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان)، برای رسیدن به اتحادیه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک.
. هم‌کاری نزدیک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... با هم‌خانمانان کُرد  در آن سوی مرزهای کنونی.
خواندنی، در همه‌ی این سالان، برای برپایی جهانی به دور از جنگ، ستم، زور، تبعیض، گرسنگی و فقر، کوشیده است. آرمانی که تنها در پناه هم‌کاری همه‌ی کشورهای جهان، امکان‌پذیر است.
خواندنی، بر این باور است که دست‌یابی به جهان پرآرامش فردا، تنها با توجه به اصل احترام متقابل و روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی میان همه‌ی کشورهای جهان، به دور از برتری‌جویی و سلطه‌طلبی دست‌یافتنی است.

کوتاه سخن آن‌که، خواندنی نشریه‌ای است در راستای آرمان‌های مردمی و انسانی ملت ایران، برای آینده‌ی بهتر جهان.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه