سه شنبه, 02ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله انتشار شماره جدید فصلنامه علمی ـ ‌پژوهشی ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

مجله

انتشار شماره جدید فصلنامه علمی ـ ‌پژوهشی ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

برگرفته از: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

شماره جدید سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1391   فصلنامه علمی ـ‌ پژوهشی ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان با مقالات زیر منتشر شد:

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
پژهشنامه ادبیات تعلیمی
1- پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی.......................      22-1
عطامحمد رادمنش ـ‌حسین جلالی
2- شگفت آفرینی های صائب از صفات کودکان در تصویرسازیها............      70- 23
وحید سبزیان پور ـ نسرین عزیری
3- حکمت های تعلیمی مشترک در شاهنامه فردوسی و نهج البلاغه..........    94-71
عبدالعلی اویسی کهخا
4- برق عصیان........................................................................          124-95
حسن بساک
5- آموزه های اخلاقی حاتم اصم، صوفی و زاهد دورة‌اول...............        158-125   
منیژه پورنعمت
6- ویژگی های علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعدی.......    182-159
علی حیدری
7- شادی گرایی و جنبه های تعلیمی آن در غزلیات شمس............    212 - 183   
علی دهقان ـ جواد صدیقی لیقوان
8- دیدگاه های اخلاقی و تربیتی جامی در مثنوی هفت اورنگ ........    235-213
مریم محمودی
سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1391

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه