پنج شنبه, 03ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی بزرگان به انگیزهٔ چهاردهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود (شیر درهٔ پنجشیر)

نام‌آوران ایرانی

به انگیزهٔ چهاردهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود (شیر درهٔ پنجشیر)

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 88، سال چهاردهم، شهریور و مهر 1394

روز 18 شهریورماه 1380 ( 9 سپتامبر 2001 ) دو فرد اجیر شده از سوی سازمان « سیا » در پوشش خبرنگارـ فیلمبردار عرب زبان ، با بمب جاسازی شده در درون دوربین فیلمبرداری، احمد شاه مسعود را به شهادت رسانیدند.

به دنبال این جنایت و دو روز پس از آن که مانع اصلی خودکامگی آمریکایی‌ها در صورت اشغال افغانستان از میان برداشته شد، روز 11 سپتامبر «نمایشنامه»ی از پیش طراحی شدهٔ انفجار برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، به نمایش گذارده شد تا امپریالیسم آمریکا بتواند به بهانهٔ «مبارزه با تروریسم» بدون مانع و رادع افغانستان را اشغال کند و سپس دامنهٔ این اشغالگری را در راستای اجرای «طرح خاورمیانه نوین» در عراق، به اجرا در آورد.

دستگاه‌های تبلیغاتی آمریکا و چاکران ، کوشیدند تا این جنایت را به « القاعده » نسبت دهند؛ اما القاعده تا امروز این اتهام را نپذیرفته است .
احمد شاه‌مسعود، سخت به وحدت همهی سرزمین های ایرانی نشین و مردمان ایرانیتبار باورمند بود  . احمد شاه مسعود از زمرهی نمادهایی است که تاریخ ، فرهنگ و تمدن « ایران‌زمین » را در درازای هزارهها بر پهنه‌ی فلات‌ایران همچنان پایدار و پویا نگاهداشته است .
امروزه ، پویندگان راه احمدشاه مسعود یعنی راه « وحدت » در سرزمین افغانستان ، بیرون از شمارند؛ یادش گرامی است و روانش به سپنتامینو.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید