سه شنبه, 28ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز امپراتوران ژاپن از نسل شاهزادگان هخامنشی

نگاه روز

امپراتوران ژاپن از نسل شاهزادگان هخامنشی

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 88، سال چهاردهم، شهریور و مهر 1394، ص 34

در سر میز نهار، یکی از حضار عنوان کرد که وزیر علوم ما [ ژاپن ] در توماری که از جوف هیکل بودایی درآورد، معلوم کرد که در غلبه‌ی اسکندر یکی از شاهزادگان ایران به ژاپن آمده است و رشته سلاطین ژاپن، بدو منتهی می‌شود.

در تاریخ ایران خبری از این مسافرت هست یا نیست؟ برای اتابک ترجمه کردم [ مخبرالسلطنه ] و جواب داده شد که در آن هنگامه می‌دانیم که شاهزادگان ایرانی متفرق شدند، به کجا رفتند، نمی‌دانم.
این درحالی است که برخی صاحبان قدرت، آشکارا اعلام می‌کنند که ایران پیش از اسلام، تمدن نداشته است.
بهره‌ی ژاپن از سفرنامه‌ی تشرف به مکه معظمه، از طریق چین ـ ژاپن ـ آمریکا ( 1321 هـ. ق / 1904 ـ 1903 م ) مهدی قلی هدایت ( مخبرالسلطنه ) متن ویراسته هاشم رجبزاده ـ رر 41 ـ 40

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه