سه شنبه, 01ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی سومین شماره از ویژه‌نامۀ شبه‌قاره بر روی تارنمای فرهنگستان

رویدادهای فرهنگی

سومین شماره از ویژه‌نامۀ شبه‌قاره بر روی تارنمای فرهنگستان

برگرفته از تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 
سومین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، که به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، منتشر می‌شود،

بر روی تارنمای فرهنگستان بارگذاری شد. در این شماره از ویژه‌نامۀ شبه‌قاره بیست مقاله و یک مقالۀ نقد و بررسی و همچنین معرفی شماری از کتاب‌های مرتبط با حوزۀ شبه‌قاره به چشم می‌خورد.
    عناوین مقالات این شماره از این قرار است: سبک واسوخت در شعر فارسی؛ حیدری تبریزی و فتح‌نامۀ گجرات؛ تحلیلی دربارۀ الگوی معماری صفوی آرامگاه آصف خان و ساختار گنبد آن؛ روابط ایران و هند در دورۀ سلطنت حسن‌بیگ و یعقوب آق‌قویونلو؛ شاعران ایرانی مقیم هند در تذکرۀ لطایف الخیال؛ شادی‌آبادی و شرح او بر دیوان انوری؛ نگاهی به تکوین نظریه و اصطلاح وقوع؛ مهاجرین اصفهانی به سرزمین هند؛ نقش اندیشه‌گران ایرانی هند در سیر اندیشۀ تجدد در ایران روزگار قاجار؛ بررسی تطبیقی اندیشه‌های اصلاحی سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی و سِر سیّد احمد خان؛ نسخه‌ای هندی از ارشاد قلانسی در ایران؛ رویکردهای روائی ضیاءالدّین برنی در تاریخ‌نگاری و مقایسۀ آن با شیوۀ تاریخ بیهقی؛ مشتاق الطالبین؛ گره‌گشایی بیت‌های از امیرخسرو دهلوی؛ ابوبکر واسطی در آیینۀ حسنات العارفین داراشکوه؛ معدن المعانی، ملفوظات احمد بن یحیی منیری؛ تاریخ تحقیقات پیرامون سبک هندی در ایران و جهان؛ تصحیح چند بیت از حدیقۀ سنایی با استفاده از فرهنگ جهانگیری؛ پیوندهای بینامتنی دیوان فخری هروی و حافظ شیرازی؛ بررسی پسوند «وار» در شعر سبک هندی.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات این شماره از ویژه‌نامۀ شبه‌قاره را از نشانی زیر بارگیری کنند:
http://persianacademy.ir/fa/sg03.aspx

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید