دوشنبه, 28ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی فراخوان مقاله همایش زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبرشاه گورکانی و سلاطین صفویه

رویدادهای فرهنگی

فراخوان مقاله همایش زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبرشاه گورکانی و سلاطین صفویه

مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر در هند، موضوع همایش سالانه خود را به زبان و ادبیات فارسی در عصر اکبرشاه گورکانی و سلاطین صفویه اختصاص داده است. در این همایش سه روزه که در بهمن‌ماه 1394 (فوریه 2016) در دانشگاه علیگر برگزار خواهد شد، مقالات منتخب به زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی ارائه می شود. پژوهشکده، با هدف تسهیل حضور پژوهشگران ایرانی، به عنوان دبیرخانه همایش در تهران همکاری خواهد کرد.

همایش بین‌المللی زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبرشاه گورکانی و سلاطین صفویه

14-16 بهمن۱۳۹4 (3-5 فوریه ۲۰۱6م)
مرکز تحقیقات فارسی، دانشگاه اسلامی علیگره ـ هند

دورۀ شاهنشاهان مغول در هند با عهد شاهان صفویه در ایران همزمان بوده است. پیوندهای فرهنگی بین دو کشور متمدن و همسایه هند و ایران که از گذشته های دور وجود داشت در این مدت گسترش و رشد همه جانبه پیدا کرد و به یک رابطه قوی و محکم و دامنه‌دار زبانی و ادبی و فکری منجر شد که تجلی آن در صدها آثار نفیس و گران‌بهای زبان فارسی بچشم می‌خورد. در عهد شاهنشاهی اکبر، پادشاه علم پرور و انسان‌دوست هند که با سلاطین صفوی، مخصوصاً با شاه عباس بزرگ، روابط برادرانه و ویژه داشت، زبان و ادب فارسی رونق تازه به‌خود گرفت. در این دوره از کتاب‌های هر دو کشور تاریخ و شعر و عرفان و فلسفه و دین و لغت و دستور زبان و انشا و صنایع علمی و عروضی و تذکره‌های مختلف و ملفوظات و تراجم بوجود آمد. می‌توان گفت دورۀ صفوی در ایران برای گسترش زبان فارسی در آن سوی مرز ایران و زمان شاهان مغول در هند در راستای نشر و ترویج زبان فارسی این کشور گویا تکملۀ همدیگر بوده‌اند. شخصیت‌های برجسته و نابغه‌ها مثل ابوالفضل و فیضی و صائب تبریزی و نظیری وعرفی و محتشم کاشانی و سام میرزا و احمد رازی ..و در این دوره می‌زیسته‌اند. هدف همایش حاضر (با تأکید بر محورهای زیر) بررسی ابعاد شعر و ادب و آثار فارسی این دوره و جلب توجه دانشمندان و فرهیختگان هند و ایران به ابعاد مختلف آن است.

محورهای همایش 

۱. عناصر فرهنگی هند و ایران در شعر و ادب فارسی

۲. شاعران پارسی‌گوی هند: عرفی، نظیری، فیضی، غزالی مشهدی، صائب، کلیم، وحشی بافقی، ظهوری ترشیزی، محتشم کاشانی ...و

۳. سهم دورۀ اکبر شاه / زمان صفویه در تاریخ نویسی فارسی

۴. منتخب التواریخ، طبقات اکبری، اکبرنامه، تاریخ الفی، تاریخ فرشته، راج ترنگنی، تاریخ عالم آرای عباسی، احسن التواریخ ،حبیب السیر ...و

5. آئین اکبری: نثر، جایگاه و تأثیرگذاری ادبی

6. سبک هندی/ سبک اصفهانی

7. انشاء نویسی: سه نثر ظهوری، انشای ابوالفضل

8. مکتوبات، مناجات ابوالفضل

9. عروض و دستور زبان

10. فرهنگ نویسی: فرهنگ جهانگیری، مجمع الفرس و....

11. کتب تصوف/ کتب دینی: مجالس المومنین و....

۱2. دارالترجمه: برون‌داد و آثار

۱3. کتب تذکره: تحفه سامی، مجالس النفائس، نظم گزیده، هفت اقلیم و....

۱4. تراجم از السنۀ هندی به زبان فارسی: مهابارتا، رامایانا، بهاگوَتا گیتا، جوگ وشست و....

۱5. روابط فرهنگی ـ تاریخی هند و ایران در عهد صفویه

۱6. مثنوی نل و دمن، خمسۀ فیضی

۱7. سهم ابوالفضل در بنیان‌گذاری «فارسی سره»

18. نسخه‌های خطی دورۀ اکبر شاه

۱9. زبان وادب فارسی در منطقۀ دکن و جنوب هند در دورۀ اکبر شاه

20. سایر موضوعاتی که با محور اصلی همایش مرتبط باشد

 پژوهشکده، علاوه بر دریافت آثار علمی، با هماهنگی دانشگاه علیگر برای فرایند ویزا و سفر کسانی که تمایل به حضور در این همایش را دارند همکاری خواهد کرد که جزئیات برنامه از طریق دبیرخانه به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید. تقویم اجرایی و مشخصات برگزارکنندگان به شرح زیر است:


تقویم اجرایی همایش:

ـ چکیده مقاله: بنا به تصمیم رئیس و کمیته برگزاری همایش در دانشگاه علیگر، چکیده مقاله دریافت نمی شود و صرفا مقالات کامل جهت داوری، چاپ و ارائه پذیرفته می شود

مهلت ارسال مقاله: 20 دی‌ماه 1394

ـ مهلت ثبت نام در همایش (برنامه سفر): 15 دی‌ماه

برگزارکنندگان:

مرکز تحقیقات فارسی، دانشگاه اسلامی علیگر هند

همکاران در ایران:

پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت (دبیرخانه تهران)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه 

رئیس همایش

    استاد آذرمیدخت صفوی (رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی ـ دانشگاه علیگر)

کمیته علمی همایش

    استاد (پروفسور) دکتر مهدی محقق (رئیس موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل ـ دانشگاه تهران)
    استاد حافظ محمد طاهر علي، رئيس قبلي گروه زبان و ادبيات فارسي، عربي و مطالعات اسلامي، دانشگاه وشوابهارتي، شانتي نكيتن، بنگال غربي
    دکتر محمدرضا نصیری؛ دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
    استاد علی‌محمد مؤذنی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
    استاد مهدی ماحوزی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
    استاد عبدالستارو عبدالشكور، اكادمي علوم تاجيكستان
    پروفسور ضميره غفاروا، دانشگاه دولتي خجند، تاجيكستان
    پروفسور مطلوبه خواجه ايوا، گروه ادبيات تاجيك، دانشگاه دولتي خجند، تاجيكستان
    پروفسور حارث ابراهيم سرايولو، دانشگاه آنكارا، تركيه
    دكتر عبدالخالق رشيد، دانشگاه كابل، افغانستان
    پروفسور هربنس مكهيا، رئيس قبلي بخش تاريخ، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلي نو
    دكتر سيد شاهد مهدي، رئيس قبلي، دانشگاه ملی اسلامی (جامعه مليه اسلاميه)، دهلي نو
    پروفسور ديود ميتهيوز، مدرسۀ مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا ، لندن
    دكتر ضياء الدين احمدشكيب، مدرسۀ مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا، لندن
    پروفسور كفيل احمد قاسمي، رئيس دانشكدة ادبيات، دانشگاه اسلامي عليگره
    پروفسور نيّر مسعود، رئيس قبلي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه لكنؤ
    پروفسور عراق رضا زيدي، رئيس گروه زبان وادبيات فارسي، جامعه مليه اسلاميه، دهلي نو
    دکتر آذر دانشگر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
    دکتر فاطمه امامی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دبیرکمیته علمی در تهران

    دکتر آذر دانشگر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان همایش:

مقالات به منظور داوری، به زبانهای فارسی، انگلیسی و اردو پذیرفته، ارائه و چاپ می‌شود.

محل برگزاری:

مرکز تحقیقات فارسی، دانشگاه اسلامی علیگر ـ هند

هزینه های ثبت نام در همایش:

1. کسانی که صرفا مقاله خود را برای داوری و نهایتا چاپ به دبیرخانه ارسال کرده و تمایلی به حضور در همایش (در هند) را ندارند پس از دریافت پاسخ داوری مقاله، بایستی مبلغ پنجاه دلار جهت داوری و چاپ مقاله پرداخت کرده و گواهی رسمی دانشگاه را دریافت نمایند

2. کسانی که مقاله خود را برای داوری، چاپ و ارائه در همایش به دبیرخانه ارسال کرده و متقاضی شرکت در همایش هستند پس از دریافت پاسخ داوری مقاله، بایستی مبلغ دویست دلار جهت ثبت نام در همایش پرداخت کنند و مدارک مربوط به سفر را دریافت نمایند

3. کسانی که تمایل دارند به صورت انفرادی یا به اتفاق همراه، در برنامه سفر ـ که شامل سه روز شرکت در همایش و بازدید از شهرهای آگرا، جیپور و دهلی و جمعا هفت شب اقامت در هند است ـ شرکت کنند برای اطلاع از جزئیات سفر و هزینه های آن با دبیرخانه تماس بگیرند.

 

 نشانی دبیرخانه:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان 16 آذر، کوچه ادوارد براون، شماره 12 ـ تلفن و دورنگار: 66435423 و 66176123

تارنما: www.rics.ir
رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید