سه شنبه, 01ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله شماره پاییز 91 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تعلیمی منتشر شد

مجله

شماره پاییز 91 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تعلیمی منتشر شد

برگرفته از شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

شماره پاییز 91 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تعلیمی با مقالات به شرح زیر انتشار یافت:

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

جنبه های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی
اسحاق طغیانی ـ مریم حیدری

حکمت های مرگ از نظرگاه مولوی در مثنوی
محمود ایرانی ـ سید منصور سادات  ابراهیمی

روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی
محمدصادق بصیری ـ‌گلناز امجدی

کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی
احمد رضی

اتحاد و همدلی در اشعار صائب تبریزی
حسسین فقیهی ـ آرزو جوادی

واکاوی نگاره های تعلیمی ـ ترتیبی تشویق و تنبیه
مهدی ممتحن

بار تعلیمی جریان های شعر متعهد فارسی
پارسا یعقوبی جنبه سرایی

اخلاقیات در غزلیات ببیدل
زهرا محمدیان ـ عباسعلی وفایی

سال چهاردهم ، شماره پانزدهم، پاییز 1391

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید