جمعه, 25ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز ناکامی چند بارۀ ترکیه در پیوستن به اتحادیۀ اروپا

نگاه روز

ناکامی چند بارۀ ترکیه در پیوستن به اتحادیۀ اروپا

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 80، سال دوازدهم، اسفندماه 1392 و فروردین 1393، رویه 31

حکومت ترکیه پس از آنکه در ماجراجویی‌های خود در سوریه و نیز عراق ( اقلیم کردستان ) با ناکامی روبرو گردید و با خیزش مردم مصر علیه اخوان المسلمین آروزی بازسازی امپراتوری عثمانی در قالب امپراتوری ( ترک – عرب ) نیز از دست رفته دید ، دوباره به یاد پیوست به اتحادیۀ اروپا افتاد.

حکومت ترکیه با ماجراجویی و یا به گفتۀ بهتر « افزونخواهی » در زمینۀ سیاست خارجی ، حتا بخش بزرگی از دستآوردهای اقتصادی این کشور را نیز از دست داد و دوباره « لیر ترک » به سختی ارزش خود را برابر پول کشورهای دیگر از جمله « ریال » از دست داد . ترکیه با بهره‌گیری از هشت سال جنگ ایران و عراق و سپس از جنگ اول خلیج فارس و تحمیل « نفت در برابر غذا » از سوی آمریکا و ناتو به این کشور ، سودهای بسیاری به دست آورد . کمابیش تنها حکومت ترکیه حق داشت تا در برابر صادرات نفت عراق ، « غذا » در اختیار حکومت این کشور قرار دهد . جنگ دوم آمریکا و متحدانش علیه عراق و پیآمدهای آن ، بیش از پیش منتفع گردید و در پناه یاری‌های غرب ( اروپا ـ آمریکا ) توانست پول ملی خود را تثبیت کند و به اقتصاد خود سر و سامانی بدهد . اما ماجراجویی در زمینۀ سیاست خارجی ، این کشور را دچار مشکلهای فراوانی کرد . ناکامی در سوریه و سپس عراق و عدم توفیق در جلب نظر اقلیت بزرگ کرد و سرکشی آغاز کردن علویان یعنی اقلیت دیگر بزرگ درون ترکیه ، کشور را در آشوب‌ها و درگیری‌های گستردۀ خیابانی فرو برد . ادامۀ این درگیریها که به چندین ماه کشیده شده است ، بنیانهای سست و لرزان سیاسی ، اجتماعی این کشور را مورد تهدید قطعی قرار داده است .

ماجراجویی در زمینۀ سیاست خارجی و بازتابهای شدید آن در داخل ، چنان که اشاره شد ، اقتصاد این کشور را با مشکل‌های فراوان روبرو کرده است که آشکارترین نشانه‌های آن ، کاهش شدید میزان شدید سرمایه‌گذاری از یک سوی از سوی دیگر ، خروج قابل ملاحظۀ سرمایه از این کشور است .

با توجه به مشکلات اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ، اردوغان نخست‌وزیر این کشور دوباره متوجه اروپا و عضویت در اتحادیۀ اروپا افتاده است تا شاید بتوان بخشی از مشکلات این کشور را در سایۀ عضویت در این اتحادیه ، بهبود بخشد .  حکومت ترکیه ، بدون توجه به مشکلهای فزاینده در داخل ، با توجه به بحران اقتصادی اروپا به این باور نادرست رسیده بود که : این اتحادیۀ اروپاست که به ترکیه نیاز دارد و نه برعکس .
از این رو ، وی پس از ورود به برلین گفته بود : « امیدواریم آلمان از پیوستن ما به اتحادیۀ اروپا به طور کامل حمایت کند . ما می‌خواهیم که آلمان پیش از گذشته در این زمینه تلاش کند .
آنچه که تا کنون انجام گرفته است ، کافی نیست ؛ اما تلاش حکومت ترکیه نیز این بار با ناکامی‌کامل روبرو شد . صدراعظم آلمان پس از گفت‌و گو با نخست‌وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت : این که من نظرم را تغییر نداده‌ام، یک راز نیست ... من نسبت به این که ترکیه عضو کامل اتحادیۀ اروپا شود ، دودل هستم . با این سخنان ، آرزوهای حکومت ترکیه برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا برای برون رفت از مشکلهای اقتصادی رو به افزایش ، ناکام ماند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه