پنج شنبه, 04ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 38

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 38

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 82، سال دوازدهم، تیر و امرداد 1393، رویه 38

آبشن (خودرو) = گزینه
آکتیو = فعال/ کوشنده
کمپین = کارزار تبلیغاتی
بنر = پرده/ برنما
مبلمان = آرایه
مانیتورینگ = پایش / دیده‌بانی تصویری/ رصد تصویری
سوبسید = یارانه
سیفون (دست شویی) = آبشویه
شانس = بخت

عبوس = ترشرو
عجب = شگفت
عجز = درماندگی
عجله = شتاب
دوپینگ = زورافزایی
ظلم = بیداد/ ستمگری
ظالم = بیدادگر، ستم گر
ظالمانه = بیدادگرانه/ ستم گرانه
ظاهر = نما
ظهور = پیدایش
ظاهر شدن = پدیدار شدن
ظاهرا = آن سان که پیداست
ظرفیت = گنجایش
طمانینه = آرامش
عادلانه = دادگرانه
عار = ننگ
عار داشتن = ننگ داشتن
فولکور = فرهنگ مردم
سریال = پیاپی / زنجیره
عازم = رهسپار
عازم شدن = رهسپار شدن / روان شدن
عامیانه = تودگانه
صف = رسته
صلاحدید = روادید
صلاحیت = شایستگی
صلح = آشتی/ سازش
صمیمی= خودمانی
صورت = چهره
ضخیم = ستبر / کلفت
ضد و نقیض = ناسازگار
ضدعفونی = گندزدایی
ضرب المثل = زبانزد
ضرب و شتم = لت و کوب
ضربان = تپش
ضرر = زیان
ضرورت = بایستگی
ضروری = بایسته
ضعف = سستی/ ناتوانی
ضعیف = ناتوان/ لاغر
ضمیمه = پیوست
ضیافت = مهمانی/ بزم
ضمن آن که = افزون بر آنکه
ضمن تایید = افزون بر درست شمردن
طاقت = توان/ تاب
طبقهبندی = دستهبندی / ردهبندی
طرد = رانده
طبیعت انسان = سرشت آدمی
سعادت = بهروزی/ خوش بختی
سعی = کوشش/ تلاش
سفاک = خون ریز
سلاح = جنگ افزار
سقوط = سرنگونی
سلام = درود
سلامت = تندرست
سلسله = زنجیره/ دودمان/ رشته
سلطه = چیرگی
سم = زهر
سمعی بصری = شنیداری دیداری
سمی= زهرآگین
سند = بن نبشت
سنه = سال
سهل = آسان
سوء قصد = دژ آهنگی
استقلال = خودسالاری
تضاد = دوگانگی
هویت = کیستی
صعب العلاج = سخت درمان
سهولت = آسانی
سهل الوصول = آسان یاب
سهم = بهر
سوء = بد
سوءظن = بدگمانی
سوءشهرت = بدنامی
سوءرفتار = بدرفتاری
سوءسابقه = بدی پیشینه
ساحل = کرانه
سواحل = کرانهها
سیاح = گردشگر
شاهد = گواه
شامل = دربرگیرنده
شایان ذکر = گفتنی
شبیه = همانند
شباهت = همانندی
شجاع = دلیر
شجاعت = دلیری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه