سه شنبه, 26ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 32

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 32

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 78، آبان و آذر 1392، صفحه 41.

واژگان پیشنهادی آقای مهیار دیباور از پژوهندگان استان آذربایجان شرقی با گشودن این ستون، افزون بر شورای نویسندگان و بسیاری از خوانندگان ماهنامه خواندنی، ما را در پربارتر کردن هرچه بیشتر این ستون یاری کردند. در این شماره نیز از واژگان برابر فارسی آقای مهیار دیباور (که به صورت الف.ب... تهیه شده) به چاپ رسیده و در شماره‌های بعدی نیز از حاصل پژوهشهای ایشان نیز بهره گرفته خواهد شد.

باجناق       =  همریش
باطنی        =  درونی
باکره          = دوشیزه، پوپک
بالقوه         =  نهفته، به‌نیرو
بالکن        =  ایوان
بحران      =  چالش
بخیل        =  تنگ‌چشم
بدجنس      =  بدنهاد، بدسرشت
بدیل          =  همتا
بدیهی      =  روشن، آشکار
برحسب     =  به‌فراخور
برق            = کهربا، روشنایی
برکه          = آبگیر، تالاب
برهان       =  پَروَهان، فرنود
برودت      =  سرمایش
بشارت      =  نوید
بشاش       =  خوشرو، خنده‌رو
بصیرت     =  بینش
بُعد               = فَرامون
بقا                 = پایندگی، پایستگی
بَلا                = گزند
بلاتکلیف     = بی‌برنامه
بلافاصله      = بیدرنگ
بلعیدن        = اوباریدن، فروبردن
بلندمرتبه  =  فرازمند
بلوغ               = بالش
به‌احتمال‌زیاد  = به‌گمان‌بسیار
به‌این‌ترتیب            = بدین‌سان
به‌ترتیب                     = به‌سامان
بطورقطع (حتم)    = بی‌گمان
به‌علاوه                      = افزون‌برآن (این)
به‌عنوان‌مثال          = برای‌نمونه
به‌قول‌معروف         = به‌گفته‌آشنا
به‌لحاظ                        = ازدید
به‌وجودآوردن         = پدیدآوردن
بوران                              = برفباد
بوکس                           = مشت‌زنی
بولتن                              = گزارش‌نامه
بی‌احتیاط                    = بی‌پروا
بی‌احساس                 = سنگدل
بی‌اعتنا                         = روی‌گردان
بی‌تکلف                      = بی‌آلایش
بی‌خبر                           = ناآگاه؛ سرزده
بی‌سلیقگی                = کژپسندی
بیقرار                          = بیتاب، ناآرام
بی‌قیدوشرط          = بی‌چون‌وچرا
بی‌کفایتی                  = ناشایستگی
بیعانه                              = پیش‌پرداخت
بیلان                             = تراز
بین‌المللی                  = جهانی، جهانگیر
بین‌النهرین               = میان‌رودان
بینهایت                    = بیکران
بیواسطه                   = بی‌میانجی
بیوگرافی                     = زندگینامه

واژگان برابر فارسی پیشنهادی خوانندگان و شورای نویسندگان«خواندنی»

آیتم =  قلم، مورد
مجدد، مجدداً =  دوباره
سوژه =  موضوع
براند =  نشان
لیبل =  برچسب
کلیپ =  نماهنگ
سایت =  دیدار/ تارنما
اوبشن =  گزینه/ انتخاب
شانس =  بخت
خوش‌شانس =  خوشبخت
بدشانس =  بدبخت
مترو =  راهش (راه‌آهن‌شهری)
مواجهه =  روبه‌رو
اختلاف =  چندگانگی، دوگانگی
قوا =  نیرو
قوام =  پایه
قُوت =  خوردنی
قوّت=  نیرو
قیاس =  سنجش
قیام =  خیزش
قیامت =  رستاخیز/ رستخیز
قیم=  سرپرست
قیمومت =  سرپرستی
قیمت =  بها
بهت =  شگفتی
مبهوت =  شگفت‌زده/ سرگردان
متاخر =‌  پیشین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه