دوشنبه, 29ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی صنایع دستی

صنایع دستی

در 10 سال گذشته 8 رسته صنایع دستی از بین رفته است

استاندار اصفهان گفت: طبق بررسی آمایش سرزمین در 10 سال گذشته 8 رسته صنایع دستی استان از بین رفته است و اگر همین گونه بی توجهی نسبت به صنایع دستی داشته باشیم از این 199 رسته صنایع دستی 50 رسته دیگر نیز از بین خواهد رفت.

پایتخت سفال دنیا نیازمند حمایت - لالجین بازارصنایع‌دستی هگمتانه رارونق می‌دهد؟

پایتخت سفال دنیا این روزها در حال و هوای شهر جهانی‌شدن است، عنوانی که شاید بتواند گرهی از مشکلات صنایع‌دستی هگمتانه باز کند، هرچند که تبدیل این نام به نان نیازمند برنامه‌ریزی است.

تنها بازمانده نسل نساجی سنتی ایران درگذشت

«غضنفر ملک ثابت» معروف به سلطان نساجی سنتی ایران به علت عارضه ریوی در سن 84 سالگی درگذشت.

هنر چادربافی در خراسان‌شمالی رو به فراموشی است

هنر چادربافی در خراسان‌شمالی رو به فراموشی است و در حال حاضر کمتر زن عشایری اقدام به بافت سیاه چادر می‌کند.

زیلو بافی از هنرهای اصیل فردوس

رییس اداره میراث فرهنگی فردوس گفت: زیلو هرچند به ظاهر یک دستبافته نخی ساده است، اما بررسی فنون و تکنیک بافت آن نشان می‌دهد که غنای فرهنگی و فکر و اندیشه بارور شده‌ای در پس هرتار و پود آن خفته است.

از صنعتگرانی که مهر اصالت گرفته‌اند تا حمایتی که نیست

درحالی که حدود ۵۳ صنتعگر خوزستانی مهر اصالت دریافت کرده‌اند اما وعده های بدون نتیجه متولیان و وجود تبعیض در حمایت از برخی صنعتگران گلایه‌های بسیاری را به همراه آورده‌است.

در همین زمینه