یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی سخنرانی احمد شاملو دربارۀ زبان فارسی و هویت ملی

زبان پژوهی

سخنرانی احمد شاملو دربارۀ زبان فارسی و هویت ملی

اشاره : واژه " فارگلیسی" برای خوانندگان، کمی آشنا و کمی هم ناآشناست. زیرا جوانان ما بیشتر به خواندن و شنیدن واژگانی چون "فینگیلیسی " و "فینگیلیش " خو گرفته اند که در آنها، تنها نمایندۀ واژۀ «فارسی»، واژ (حرف) «ف» ، اما نمایندۀ واژگان «انگلیسی "و "انگلیش»، واژگان" ینگیلیسی " و " ینگیلیش " هستند ؛ که در این نامگذاری هم، جایگاه بزرگتر به انگلیسی ها و زبانشان داده شده است ، و برای خالی نبودن عریضه ، جای یک «ف» را هم به فارسی داده اند!
اما زنده یاد استاد اسماعیل فصیح، این گونه نوشتارِ بیمارگونه را - که به گفتۀ احمد شاملو، فرزند حرامزاده ای از آمیختن زبان فارسی و لغات انگلیسی است - «فارگلیسی» نامیدند؛ که در این نام ، دست کم «فار» از فارسی و «گلیسی» از انگلیسی نماینده دو زبان فارسی و انگلسی است .
احمد شاملو را همگان کم و بیش می شناسیم . وی در نوشته ها و سخنرانی هایش، گاه بزرگان زبان و ادب فارسی را نیز نواخته است. شوربختانه شاید بتوان گفت که امروزه گروهی از پیروان او نیز تنها بر پایۀ همین بخش از گفته های او ، بخش بزرگی از توان خویش را به کار زدایش زبان و ادب فارسی که به راستی رُکن رَکینِ هویت ملی ماست، گمارده اند . توجه به گفته ای از استاد مرتضی ثاقب فر در این زمینه به روشن ترشدن موضوع بیشتر یاری می رساند :"... بدبختانه باید بگویم که امروزه در کشورمان، و در میان کسانی که نام روشنفکر بر خود نهاده اند، کسانی از نظر فرهنگی، به تاریخ کشورمان که یکی از درخشان ترین تاریخ های جهان است، اهانت و توهین می کنند؛ و در کمال شگفتی امروزه داریم کتاب می نویسیم که ثابت کنیم، ما بد بوده ایم!".
ازین رو، در اینجا شما گرامیان را، چه هواداران شاملو و چه نیز کسانی که او را به درستی نمی شناسند، به شنیدن پروندۀ شنیداری پیوست فرا می خوانیم؛ تا ببینیم احمد شاملو - که گروهی از دوستداران او بر پایۀ بخشی از سخنان و موضعگیری های او، گاه زبان فارسی را بی ارزش می دانند - دربارۀ این پایه از فرهنگ ایرانی چه شیرین سخن گفته است.
شاید که اندکی بیندیشیم و زین پس آگاهانه تر به پاسداری و پرستاری از گوهر گرانبهای زبان مادری مان که همانا زبان کهن، گرانمایه، زیبا و شیرین فارسی باشد، برخیزیم.
این سخنرانی 15 دقیقه ای، سالی پیش از درگذشت «احمد شاملو»، در آمریکا انجام شده که نشانه های بیماری نیز به روشنی در آوای وی به چشم می خورد.

مهرداد معمارزاده

پرونده شنیداری این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید

متن پیاده شده سخنرانی را از اینجا بخوانید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه