دوشنبه, 04ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی بزرگان اطلاعاتی پیرامون ویژگی‌های فردی آموزشی و حرفه‌ای دکتر روزبه زرینکوب

نام‌آوران ایرانی

اطلاعاتی پیرامون ویژگی‌های فردی آموزشی و حرفه‌ای دکتر روزبه زرینکوب

دکتر روزبه زرین‌کوب پژوهشگر ایرانی تاریخ و استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران است. او به دلیل نگارش رساله خود تحت عنوان «تحولات مرزهای شرقی ایران از هخامنشیان تا ساسانیان»، برنده نخستین دوره جایزه «سعی مشکور» شد. روزبه زرین‌کوب برادرزاده شادروان عبدالحسین زرین‌کوب است.

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: روزبه زرین کوب
تاریخ تولد: 26 آبان‌ماه 1346
مرتبه علمی: استادیار دانشگاه تهران

کارشناسی 1374، تاریخ، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد 1378، تاریخ، دانشگاه تهران
دکتری 1385، تاریخ، دانشگاه تهران

عناوین دروس

- ادیان ایران باستان، کارشناسی B.Sc
- ایران پیش ازتاریخ، کارشناسی B.Sc
- آشنائی باخطوزبان ایران پیش ازاسلام، کارشناسی B.Sc
- باتکیه برج ایران )کلیات جغرافیا، کارشناسی B.Sc
- تاریخ ایران ازایلام واریاتادهخامنش، کارشناسی B.Sc
- تاریخ ایران دردوره سلوکی واشکانی، کارشناسی B.Sc
- تاریخ ایران دردوره ساسانیان، کارشناسی B.Sc
- تاریخ تمدنهای سرزمینهای مشرق، کارشناسی B.Sc
- تاریخ ملل قدیم مشرق، کارشناسی B.Sc
- تاریخ یونان وروم، کارشناسی B.Sc
- شناخت منابع تاریخی پیش ازاسلام، کارشناسی B.Sc
- گاهشماری وتقویم، کارشناسی B.Sc
- بررسی ومطاله انتقادی ادیان ایران باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
- تاریخ ایران براساس روایات، کارشناسی ارشد M.Sc
- تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ماوراءالنهر وقفقاز ازآغاز، کارشناسی ارشد M.Sc
- روابط سیاسی واقتصادی ایران باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
- شناخت خطوط و زبانهای ایران باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
- شناخت نظام درسیاست اجتمایی واقتصادی، کارشناسی ارشد M.Sc
- تاریخ اساطیروادیان ایران باستان، دکتری
- تحولات سیاسی اجتماعی و اداری و اقتصادی ایران باستان (همراه با بحث خارجی )، دکتری


كتاب‌های تالیفی

- دو رساله درباره انقلاب مشروطیت ایران، تالیف، سازمان اسناد ملی ایران، 1380/04/19
- سقوط ساسانیان، تالیف، نشر تاریخ ایران، 1383/01/01
- تاریخ ایران باستان، تالیف، سازمان چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1386/01/01
- تاریخ سیاسی ساسانیان، تالیف، جیونگ، 1390/01/21
- تاریخ ایران باستان (4): تاریخ سیاسی ساسانیان، تالیف، سمت، 1390/07/20


راهنمایی پایان نامه

- جایگاه تمدن و فرهنگ ایلام در عصر هخامنشی، سعیده شریفی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران1، 1390/07/10
- بررسی تطبیقی سیاستهای دولت هخامنشی و دولت ساسانی در برخورد با اقلیتهای دینی با تاکید بر یهودیان، شیرزاد بسطامی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران1، 1390/08/18
- شهرهای خودگردان در روزگار سلوکیان و اشکانیان (با تاکید بر سلوکیه شوش و دورا اروپوس ، حسن اسماعیلی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران1، 1391/02/27
- مرزهای غربی ایران در عصر هخامنشیان، سیده هاجر حسینی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/28
- کرتیر و دولت ساسانی، نجمه مهدی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/28
- جایگاه حیوانات و نمادها و نقش مایه های حیوانی در فرهنگ ایران باستان، فاطمه انبازپور، غیرکاربردی، دانشگاه تهران1، 1391/06/28
- تاریخ علم در عصر ساسانی (پزشکی ،نجوم و گاهشماری ، مهندسی )، نادیه ابویی مهریزی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/29
- مطالعات هخامنشی در بریتانیا و آمریکا، بهمن مولودی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران1، 1391/06/29
- اتحادیه قبایل ماد و تشکیل حکومت ماد، شهلا رجبی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/29
- ایران باستان در کتب درسی دبیرستان از سال 1340-1380، شورش عزی مند، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/29
- ایران گرایی اشکانیان، محمد سعیدی فر، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1391/12/14
- آناهیتا در پارس (تحول مفاهیم ، مناسک و سازمان دینی در عصر ساسانی )، آرزو رسولی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1391/12/15
- مطالعات ایران شناسی شوروی در حوزه ایران باستان، علیرضا سلیمان زاده، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/24
- بازرگانی در دوره هخامنشیان، سهم الدین خزائی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/26
- گودرز ، پهلوان حماسی یا شاه اشکانی، سروش شریفیان، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/31
- تقابل و همزیستی زندگی کوچ نشینی و یکجانشینی در شاهنشاهی هخامنشی، سولماز قلی زاده مهدی خان محله، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/07/08


مشاوره پایان نامه

- تصویر ایران باستان بر اساس سفرنامه های دوره صفوی، حمیده خداپناه، غیرکاربردی، دانشگاه تهران1، 1390/04/20
- خاندان رستم، لیلا ورهرام، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1390/06/29
- بررسی حکومت های محلی قفقاز در سده های 2-7 میلادی ساخت فرهنگی و اجتماعی، علی علی بابایی درمنی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران1، 1391/04/14
- تغییرات مرزهای شرقی ایران در دوره ساسانی، مهری مرادپوریان، غیرکاربردی، دانشگاه تهران1، 1391/04/21
- تحلیل محتوای تاثیر رویکرد کارآفرینانه پادشاهان هخامنشی بر عملکرد حکومت هخامنشی، حمید صیدی، غیرکاربردی، دانشکده کارآفرینی، 1391/06/29
- تحلیل عناصر تاریخی منابع عبری درباره فرمانروایی هخامنشیان، ایمان نوروزی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/02/31
- بررسی تطبیقی نظام سیاسی اشکانیان و ساسانیان، شهناز حجتی نجف آبادی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/26


عضویت در مجامع ملی و بین المللی

- بررسی های نوین تاریخی ، عضو، ملی، 1111/10/11، 1111/01/01
- مجله باستان شناسی و تاریخ، عضو، ملی، 767/10/12، 1111/01/01
- فصلنامه تاریخ ایران باستان ، عضو، بین المللی، 1384/10/11، 1111/01/01


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

- Rozbeh Zarin Koub, Abd al-Malik1, Encyclopaedia Islamica, 2008, 261-263, 1
- Rozbeh Zarin Koub, Abd al-Latif, Encyclopaedia Islamica, 2008, 248-251, 1
- Rozbeh Zarin Koub, Abu Bakr Quhistani, Encyclopaedia Islamica, 2008, 1, 1
- Rozbeh Zarin Koub, Abd Allah b. Khazim, Encyclopaedia Islamica, 2008, 163-165, 1
- روزبه زرین کوب، امپراطوری پارسی، فرهنگ آثار، 1385، 1، 1
- روزبه زرین کوب، امپراطوری ساسانیان و مردم ، دولت ، دربار، فرهنگ آثار، 1385، 1، 1
- روزبه زرین کوب، تاج، دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی)، 1385، 14، 14
- روزبه زرین کوب، تاریخ ایران در دوران باستان، ایران . تاریخ . فرهنگ . هنر، 1385، 1، 1
- روزبه زرین کوب، تاج الدین علیشاه، دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی)، 1385، 14، ---
- روزبه زرین کوب، قهرمان دوران، آفتاب معرفت، 1385، 1، 1
- روزبه زرین کوب، گزارش کهن از مراسم نوروز در عصر ساسانیان، مجله بخارا، 1386، 10، 2
- روزبه زرین کوب، ادای دین به یک ایران شناس نامی، فصلنامه تاریخ ایران باستان، 1386، 3، ---
- روزبه زرین کوب، ارگ بم، دانشنامه ایران-مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1386، 2، 2
- روزبه زرین کوب، مطالعات باستان شناسی شرق فلات ایران تا آغاز عصر ساسانی، فصلنامه دانش میکروب شناسی، 1386، 1، 6
- روزبه زرین کوب، بازشناسی یک بندر هخامنشی در خلیج فارس، خلاقیت و نواوری، 1387، 1، 1
- روزبه زرین کوب، دفتری کهن از خاطرات جنگی آناباسیس، فرهنگ، 1387، -، 68
- روزبه زرین کوب، تاثیر و تاثر تاریخ و باستان شناسی، کتاب ماه (کلیات)، 1388، -، 137
- روزبه زرین کوب، سخن ویراستار علمی، دنیای گمشده عیلام، 1388، -، ---
- روزبه زرین کوب، جمال الدین شروانی، دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی)، 1389، 18، 18
- روزبه زرین کوب، جهانگشای جوینی، فرهنگ آثار، 1390، 3، 3
- روزبه زرین کوب، جهانشاه قراقویونلو، دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی)، 1390، 19، 19
- روزبه زرین کوب، خیلی دور خیلی نزدیک یادی از پرویز رجبی، نافه(ماهنامه ادبی فرهنگی هنری، 1391، 12، 46
- روزبه زرین کوب، نام های ایرانی دریاهای جنوب ایران، تاریخ اسلام و ایران(علوم انسانی سابق - دانشگاه الزهرا(س))، 1391، 22، 13
- روزبه زرین کوب، تقویم پارینه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، مجله بخارا، 1391، 15، 91
- محمدتقی ایمان پور، روزبه زرین کوب، شهناز حجتی نجف آبادی، اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال، تاریخ اسلام و ایران(علوم انسانی سابق - دانشگاه الزهرا(س))، 1392، 23، 17


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

- روزبه زرین کوب، تخت جمشید، ادب و زبان فارسی، 1386، 2، 2
- روزبه زرین کوب، بنیان گذاری اتحاد مادها و اهمیت منبع شناسی آن، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران، 1387، 59، 185
- روزبه زرین کوب، زرین کوب، عبدالحسین، ادب و زبان فارسی، 1388، 3، 3
- روزبه زرین کوب، خواندمیر، زبان و ادب فارسی، 1388، 3، 3
- روزبه زرین کوب، استوا، دانشنامه ایران، 1389، 3، 3
- حسن اسماعیلی ، روزبه زرین کوب، شورش سلوکیه و پیامدهای آن در زمان اردوان دوم اشکانی، تاریخ ایران، 1390، 4، 68
- روزبه زرین کوب، ایران باستان در پاره های ایران شناسی : یادگاری از جاودانگی و دانش، بخارا، 1390، 14، 81
- روزبه زرین کوب، علی یزدانی راد ، تدابیر روحانیان زردشتی برای مقابله با تغییر دین به دینان ( از سقوط شاهنشاهی ساسانی تا پایان سده چهارم هجری )، جستارهای تاریخی، 1390، 2، 1
- روزبه زرین کوب، حمیدرضا پاشازانوس ، نظام سیاسی ساسانی ( 325 - 579 م ) و نظریه پاتریمونیال - بوروکراتیک ماکس وبر، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 1390، 47، 3
- روزبه زرین کوب، احمد مظفرمقام ، عکس های قدیم از بناهای دوره هخامنشی در فارس، اسناد بهارستان، 1390، 1، 4
- روزبه زرین کوب، جاودانگی جان پرخروش شکیبا، بخارا، 1391، -، 86
- روزبه زرین کوب، نعمت اله علی محمدی، بسوس یا اردشیر چهارم هخامنشی، پژوهشهای علوم تاریخی، 1391، 4، 2
- محمدتقی ایمان پور، روزبه زرین کوب، حسن رضائی باغ بیدی ، منبع شناسی با تکیه بر سکه شناسی ایران باستان، کتاب ماه ( تاریخ و جغرافیا)، 1391، 0، 178
- روزبه زرین کوب، سهم الدین خزائی، داریوش، حفر آبراهه سوئز و نقش آن در توسعه روابط تجاری در دوره هخامنشی، پژوهشهای علوم تاریخی، 1392، 5، 1
- روزبه زرین کوب، فره و مساله مشروعیت شاهنشاه ساسانی، مروارید خلیج فارس :پژوهش های ایران شناسی در بزرگداشت استاد احمد اقتداری، 1392، 0، 0
- روزبه زرین کوب، ساسانیان در شاهنامه فردوسی :تاریخ یا خاطره، رنج و گنج :ارج نامه دکتر زهره زرشناس، 1392، 0، 0


همایش‌های داخلی

- روزبه زرین کوب، همایش خلیج فارس (دو سالانه، مقاله کامل، بازشناسی یک بندر هخامنشی در خلیج فارس، 1386/08/24، 1386/08/25
- روزبه زرین کوب، دومین همایش دو سالانه بین المللی خلیج فارس: تاریخ فرهنگ و تمدن، مقاله مختصر، دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس و دریای عمان در روایت های کهن یونانی، 1388/08/24، 1388/08/25
- روزبه زرین کوب، همایش کورش هخامنشی و ذوالقرنین، مقاله کامل، کورش هخامنشی در منابع یونانی، 1389/03/06، 1389/03/06
- روزبه زرین کوب، همایش بین المللی هزاره شاهنامه فردوسی، مقاله کامل، سیستان، 1390/02/24، 1390/02/25
- روزبه زرین کوب، همایش بین المللی هزاره شاهنامه فردوسی، مقاله کامل، قارن، 1390/02/24، 1390/02/25
- روزبه زرین کوب، همایش بین المللی هزاره شاهنامه فردوسی، مقاله کامل، منوچهر، 1390/02/24، 1390/02/25
- روزبه زرین کوب، سومین همایش دوسالانه بین المللی خلیج فارس، مقاله مختصر، ایرانیان در بحرین: از بنیانگذاری سلسله ساسانی تا فتح اسلامی، 1391/02/10، 1391/02/12


فعالیتهای علمی دیگر:

همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور از 1372 تا 1375 برای تهیه بخش‌هایی از اطلس تاریخ ایران
عضو مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
عضو شورای علمی فصلنامه بررسی‌های نوین تاریخی


برگرفته از تارنمای دانشگاه تهران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه