شنبه, 30ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها گزارش تصویری طرح شادباش به مناسبت سوم خردادماه سالگرد آزادی سازی خرمشهر

گزارش تصویری

طرح شادباش به مناسبت سوم خردادماه سالگرد آزادی سازی خرمشهر

طراح: مریم شمسایی

با یاد آنانی که هر وجب از این خاکِ پاک را به خون خود گلگون کردند...

جملات آغازین وصیت نامه «شهید سرلشکر خلبان حسین خلعتبری» جالب توجه است: «اگر ذره ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خونم در خاک وطن می شویم و نمی گذارم حتی ذره ای از خاک پاک ایران را این وحشی‌های بی سر و پا (بعثی) با خود ببرند. مرگ در این راه را افتخار می‌دانم و اگر ارزشمندتر از جانم هدیه ای داشتم، حتما به این مردم خوب تقدیم می کردم.»

 آزادسازي خرمشهر طراح مريم شمسايي

آزادسازي خرمشهر طراح مريم شمسايي

آزادسازي خرمشهر طراح مريم شمسايي

آزادسازي خرمشهر طراح مريم شمسايي

آزادسازي خرمشهر طراح مريم شمسايي

دریغ است ایران كه ویران شود
كُنــامِ پلنگـان و شیـران شود
هرآنکو شود کُشته ز ایران سپاه
بهشـتِ بـرینـش بـوَد جایگـاه
چـو ایـران نباشـد تنِ من مباد
بدین بوم و بر زنده یك تن مباد

فردوسی بزرگ اَبَرمردِ روزگاران

سروده‌ای از جاودان‌نام و زنده‌یاد دهخدایِ بزرگ درباره‌یِ انگشت به انگشتِ خاکِ این سرزمینِ سپند، ایرانِ اهورایی:

وطن
مَزَن سَرسَری پا بدیـن خـاک و دست
که بس سَر شد از دسـت در هر بَدَست
نـه دِجلـه بـه خـود نیلگـون مـی رود
کـز اَربِل در آن سیـلِ خـون مـی رود
نه رودیست جیحون، وگر خود یَمیست
کـه بـا خـونِ گُـردانِ ایـران نَمیست

شادروان علامه دهخدا

بَدَست: وَجَب / اَربِل: دژِ استوار و شهرِ بزرگ در موصِل / یَم: دریا
( برگرفته از دیوانِ دهخدا، به کوششِ دکتر سیدمحمدِ دبیرسیاقی، تیراژه، چاپِ پنجم، پاییزِ 1384، رویه‌یِ 124)

گفتگویِ احمد کسیلا با شادروان م. امید درباره‌یِ جان‌باختگان دفاع مقدس

وطن یعنی اذان عشق گفتن
                                                 وطن یعنی غبار از عشق رفتن
نماز خون به خونین شهر خواندن
                                                  مهاجم را ز خرمشهر راندن
سپاه جان به خوزستان کشیدن
                                                  شهادت را به جان ارزان خریدن
وطن یعنی هدف یعنی شهامت
                                                 وطن یعنی شرف یعنی شهادت
وطن یعنی شهید، آزاده، جانباز
                                                 شلمچه، پاوه، سوسنگرد، اهواز
وطن یعنی شکوه سرفرازی
                                                  وطن یعنی ز عالم بی نیازی
وطن یعنی گذشته، حال، فردا
                                                  تمام سهم یک ملت ز دنیا
وطن یعنی چه آباد و چه ویران
                                                  وطن یعنی همین جا، یعنی ایران

علیرضا شجاع‌پور

سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر همایون باد
طراح: مجتبا عالیخانی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه