چهارشنبه, 29ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر معرفی کتاب «گاهی نو به حقوق عمومی در ایران کهن» و «عقابی بر فراز قفقاز»

خبر

معرفی کتاب «گاهی نو به حقوق عمومی در ایران کهن» و «عقابی بر فراز قفقاز»

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 85، سال سیزدهم، بهمن و اسفندماه 1393، رویه 37

گاهی نو به حقوق عمومی در ایران کهن

دکتر «ولی رستمی» از استادان حقوقی کشور در پی چاپ کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن» توسط نشر سمرقند، در متن زیر کتاب را مورد بررسی قرار دادند:
اهمیت حقوق عمومی در بین شاخه های حقوق بر اهل فن پوشیده نیست. این رشته با وجود اهمیت خود، در ایران به اندازهی سایر گرایش های حقوق دارای اثر تاًلیفی نیست. یک دلیل این کم بودن آثار حقوق عمومی، به دلیل جوان تر بودن این رشته ( به نسبت سایر گرایش های حقوق ) بیان شده است.
« کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن » نوشته ی تحقیقی آقای محمد رسولی یکی از کتاب های منتشره در زمینه ی حقوق عمومی می باشد.
این کتاب از آن رو که یک نظریه و دیدگاه جدیدی را در خصوص تاریخ حقوق عمومی بیان می کند، حائز اهمیت خاص خود گشته است.
اصولا پیام اصلی کتاب مذکور، همین پیام است که حقوق عمومی نه تنها رشته ی جدیدی نیست، بلکه در یک دوران بسیار کهن ( یعنی در زمانی بین حدود چهار هزار سال تا هفت هزار سال پیش ! ) در ایران وجود داشته است. به هر حال این نظریه و فرضیه ای است که از سوی آقای محمد رسولی به عنوان یک پژوهشگر حقوقی، تاریخی عنوان شده است و کتاب مذکور در صدد اثبات این نظریه است، بدیهی است چنانکه فرضیه ی آقای رسولی اثبات شود، میتواند یک تحول و تغییر در نگرش به تاریخ حقوق عمومی ایجاد کند. چرا که به طور سنتی تا کنون روال بر این بوده که مبانی و مفاهیم حقوق عمومی را مربوط به دوران جدید بدانند. برای آشنایی بهتر با نظریه مذکور و صاحب این فرضیه و برای بررسی این موضوع از سوی صاحب نظران، مطالعهی کتاب « مبانی حقوق عمومی ایران کهن » لازم است.

 

عقابی بر فراز قفقاز

عقابی بر فراز قفقاز، یک رمان سینمایی است به قلم کاظم سلطانی، مستندساز نام آشنا که به چاپ دوم رسیده است. این کتاب از سوی انتشارات سایه بان هنر، روانه‌ی بازار نشر گردیده است.
به دنبال تحمیل قرارداد ننگین ترکمان چای، مردم قفقاز در جای جای این سرزمین با روسیان اشغالگر به مبارزه برخاستند. در این میان مبارزات شیخ کل (شامل) داغستانی، حماسه آفرین شده است. شیخ کل برای رسیدن به روزگاران «وصل» با دیگر ایرانیان، سالها نبرد را با پیروزی علیه روسیان پیگرفت تا سرانجام دلیرانه از پای درآمد. کاظم سلطانی در آغاز کتاب مینویسد:
بعد از گذشت دویست سال از جدایی قفقاز پرشکوه از پیکر مام میهن، هنوز داغ از دست دادن آن بر قلب و روح ایرانیان، همچون اخگری سوزان باقی است.
چه جانها که برای قفقاز فدا نشدند. چه رنجها که جگرها را خونین نساخت. و چه آرزوهای شیرین که بر باد نرفت.

 

سایه‌های عاشقانه و بغضهای منتشر نشده

این دو کتاب شعر از حسین قنواتی شاعر نام‌آشنای میهن ماست.
هر دو کتاب در یک بسته‌بندی از سوی نشر داستان به بازار کتاب عرضه شده است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه