شنبه, 26ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ انتشار کتاب «سوگواری ایرانی»

کتاب‌

انتشار کتاب «سوگواری ایرانی»

تاریخ اجتماعی بشر آکنده از آیین‌ها و مراسمی است که انسان کوشیده است به کمک آن‌ها زندگی خود راپویا و پایدار کند. در پس این آیین‌ها می توان هراس‌ها، امیدها و آرزوهای آدمی را دریافت. آیین‌ها از مهم‌ترین نمودهای هویت اجتماعی ملتها هستند و به ما می‌نمایانند که هر ملتی به زندگی چگونه می‌نگرد و به کدام مسائل اهمیت می‌دهد. در این میان آیین‌های سوگواری از آنجا که بازتاب پنهان‌ترین خواست‌ها و باورهای بشری هستند و در طول تاریخ از روزگاران کهن تاکنون تداوم خود را حفظ کرده‌اند، برای نشان دادن چگونگی حفظ و پیوند باورهای گوناگون نزد هر ملتی بسیار گویا هستند و این خود ثابت می کند که آیین های سوگ، بخشی از فرهنگ است و از توجه به آن بسیاری از مسائل دیگر را می شود کشف کرد.

 آیین های سوگواری به عنوان بازتاب پنهان ترین خواست‌ها و باورهای بشری، به خوبی از حفظ و پیوند باورهای گوناگون هر ملت در طول تاریخ خبر می دهند و بدین سان، در شمار مهم‌ترین نمودهای هویت اجتماعی ملتها هستند.

ایران نیزبه عنوان کهن ترین کشور و ملت دنیا، چنین است. مردم و ملت ایران دارای عواطف انسانی و سرشار از احساس، مهربانی، عشق و علاقه به یکدیگرند. این مردمان خوب و رئوف و عاطفی یکدیگر را دوست می‌دارند. یکی از جلوه های بروز و ظهور مهربانی مردمان ایران به یکدیگر، در مراسم های عزاداری و سوگواری است. ایرانیان خانواده ی فرد از دنیا رفته را تنها نمی‌گذارند. به دلجوئی از او همت می گمارند و با صاحب عزا در هر مراسمی ره می سپارند. با او هم دردی و هم دلی می نمایند و از هر تلاشی برای کاستن اندوه فرو نمی گذارند.

با توجه به برخی متون مندرج در اسناد کهن ایرانی به خوبی روشن است که ایرانیان از دیرباز در سوگ و عزا، لباس تیره می پوشیدند و مدت عزا به گونه ای تا یکسال بوده است.
کتاب" سوگواری ایرانی" بر آن است که  برخی از اشعار و  داستان ها در رابطه با آیین عزاداری در ایران را بیان کند، از آن جمله می توان به آیین رعایت شده به منظور بزرگداشت یاد قهرمانانی هم چون سیاوش، نوذر، آریو برزین و قهرمانانی از این دست اشاره کرد.
به بیان دیگر، در این اثر برخی از اشعار و روایات که مناسب اینگونه مجالس است جمع آوری شده تا در دسترس سخنرانان و خطبای نیک سیرت و نیکو خصال دلسوخته باشد که به هنگام اجرای سوگواری و نوحه خوانی و مراسم کمک کار آنان باشد و با این قدم امید است که اندکی از غم مصیبت دیدگان هم میهن بکاهد.

کتاب " سوگواری ایرانی" در دوازده گفتار با نام های:
آیین سوگ در ایران، حسین (ع) شهید مظلوم، سوگ سیاوش، داستان نوذر، داستان سوزناک و پرآب چشم سهراب، شهید راه وطن آریوبرزین، حضرت علی اکبر(ع)، سلطان جلال الدین خوارزم شاه، در سوگ برادر، فرود(برادر کیخسرو)، داستان بهرام، شهید وطن در دفاع مقدس، توسط پژوهشگر شاهنامه و تاریخ آقای محمد رسولی تألیف و به وسیله‌ی نشر سمرقند در بهار 1396 چاپ و نشر گردیده است.
 برای روان همه ی در گذشتگان و نیز نیاکان نیکمان درخواست آمرزش ایزدی و شادی روان آنان را می نماییم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه