شنبه, 26ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب دفتر پنجم تاریخ تجزیه‌ی ایران

کتاب‌

معرفی کتاب دفتر پنجم تاریخ تجزیه‌ی ایران

نوشته‌ی دکتر هوشنگ طالع

انتشارات سمرقند

این دفتر که عنوان آن تجزیه‌ی مناطق خاوری است، به تجزیه‌ی سرزمینه‌های افغانستان، بلوچستان و مکران، سیستان و سپس خوارزم و فرارود می‌پردازد که در آن به قردادهای پاریس(جدایی افغانستان) و آخال (تجزیه‌ی سرزمین‌های خوارزم و فرارود) به گستردگی پرداخته است.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه