شنبه, 05ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر متن نامه شیخ محمدبن خلیفه شیخ بحرین به میرزا محمدمهدی منشی مهام خارجه

تاریخ معاصر

متن نامه شیخ محمدبن خلیفه شیخ بحرین به میرزا محمدمهدی منشی مهام خارجه

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 67

از محمدبن خلیفه به سوی اکرم و مکرم احشم محتشم عالیجاه ذوی المجد و النجده و الکفایه و الدریه میرزا محمدمهدی منشی مهام خارجه حرسه‌الله تعالی و البقاه و اعانه و عافاه.
بعد از اظهار تحیه و سلام پس وارد شد جهاز دودی که بود در آن عالیجاه اکرم احشم افخم (کبتان جونس) صاحب محتشم بالیوز دولت فخیمه انگریز با جهازاتی که بودند با او به لنگرگاه بحرین محاذی غروب آفتاب در روز پنجشنبه یازدهم شهر شوال المکرم [1279] لنگر کردند بعد از غروب و در روز جمعه فرستاد به سوی مخلص آدمی و کتابتی و ذکر کرده بود در آن به درستی که قبل از این چون حاضر شدند جهازات ما می‌افراشتید بیرق‌های خود را به جهت آن‌ها و ما شما را حاکم بحرین می‌دانیم و به جهت ما خبر فرستاده بود که باید شما را دیدن کنم در جهاز دودی. پس این مخلص به حسب دستورالعمل ننوشتم به جهت او کتابت و لیکن خبر فرستادم به آن که از بابت افراشتن بیرق آن‌چه نزد ما محقق است آن است که افراشتن پرده‏ی علم دولت علیه کفایت می‌کند از افراشتن جمیع بیرق‌ها و اما دیدن کردن در جهاز دودی, تا این وقت استخباری از جانب اولیای دولت علیه نشد. پس استخبار می‌شود: هر گاه اذن دادند اولیای دولت علیه به دیدن کردن در جهاز لابد دیدن می‌کنیم, چنان‌که امر شود. و لیکن مامورم از جانب اولیای دولت علیه بر آن که دیدن کنم شما را در خشکی. هر گاه فرود آیی در بحرین, دیدن می‌کنم قبل از آن که خبر دهند مرا و بعد از آن روانه شد از بحرین البته آن جناب خبر دهد یا استخبار نماید از طرف این مطالب‌ها از اولیای دولت علیه یا از خود و علم دهید ما را از آن و السلام علیک و رحمته الله و برکاته.

فی 18 شهر شوال سنه 1276

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه