شنبه, 05ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ کتاب‌شناسی؛ کتاب تاریخ تجزیۀ ایران دفتر دوم، تجزیۀ بحرین

کتاب‌

کتاب‌شناسی؛ کتاب تاریخ تجزیۀ ایران دفتر دوم، تجزیۀ بحرین

 تاریخ تجزیه‌ی ایران
«دفتر دوم»
تجزِیه‌ی بحرین
دكتر هوشنگ طالع
انتشارات سمرقند

 

تاريخ تجزيه

 
مرکزهای اسناد

Public Record Archives (london)
1. Foreign office papers of the Eastern Department, Persia – Iran
2. Foreign office papers of the Eastern Department, Arabia (Bahrain)

مرکز اسناد وزارت امور خارجه

 

کتاب‎های به زبان فارسی


اسناد و مکاتبات سیاسی ایران ـ دکتر عبدالحسین نوایی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ چاپ نخست ـ تهران 1360
ابعاد و حقوق حاکمیت ایران در خلیج فارس ـ سید علی اصغر کاظمی ـ انتشارت وزارت امور خارجه ـ چاپ سوم ـ تهران 1374

بحرین از دوران هخامنشی تا زمان حال (558 قبل از میلاد ـ 1969 میلادی) ـ وزارت امور خارجه ـ اداره‎ی نهم سیاسی ـ تهران ، مهر ماه 1348
بحرین (حقوق هزار و هفتصد ساله‎ی ایران) ـ سعید نفیسی ـ ناشر کتاب فروشی طهوری ـ تهران ، اسفند ماه 1333
بحرین و حزب پان ایرا نیست ـ انتشارات تشکیلات اروپایی حزب پان ایرانیست ـ کارلسروهه (آلمان غربی) 1349
بحرین کرانه‎ای ـ عبدالله مراد علی بیگی ـ انتشارات آرمان خواه ـ تهران 1378
بستان السیاحه ـ حاج زین‌العابدین شیروانی ـ تهران 1315 ه‍ . ق .

پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران ـ محمد علی محمید ـ انتشارات میترا ـ چاپ نخست ـ تهران 1361

تاریخ سیاسی خلیج فارس ـ صادق نشاط ـ شرکت نسبی کانون کتاب ـ تهران 1346
تاریخ مسقط و عمان، بحرین و قطر و روابط آن‎ها با ایران ـ محمد‎علی خان سدید السلطنه (مینابی بندرعبارس) 1333 و 1314 ه‍ . ق ـ تصحیح و تحشیه و پیوست‎ها، احمد اقتداری ـ نشر دنیای کتاب ـ تهران 1370
تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم) ـ عبدالرضا هوشنگ مهدوی ـ انتشارات امیر کبیر ـ چاپ سوم ـ تهران 1364
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم ـ محمود محمود ـ انتشارات اقبال ـ چاپ دوم ـ 8 ج ـ تهران 41 ـ 1336
تاریخ بنادر و جزایر خلیج‎فارس ـ محمد‎ابراهیم کازرونی ـ متخلص به نادری ( در زمان شاه قاجار 1250 تا 1264 قمری) با تصحیح و تحشیه‎ی دکتر منوچهر ستوده ـ ناشر موسسه‎ی فرهنگی جهانگیری ـ چاپ اول ـ تهران 1367
تاریخ تجزیه ایران ـ دفتر یکم ـ تلاش نافرجام برای تجزیه آذربایجان ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ نخست ـ تهران 1385
تاریخ سیاسی بحرین ـ عیسی پژمان ـ چاپ و صحافی از : Ariane ـ پاریس، آذر ماه 1377 خورشیدی ـ دسامبر 1998 ترسایی
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره‎ی معاصر : از آغاز سلطنت قاجار تا سرانجام فتح علی شاه ـ سعید نفیسی ـ‌ به اهتمام عبدالکریم جربزه‎دار ـ انتشارات اساطیر ـ چاپ نخست ـ تهران 1383
تاریخ روابط ایران و ممالک متحده‎ی آمریکا ـ رحیم ملک زاده ـ انتشارات طهوری‏ـ چاپ نخست ـ تهران 1350
تاریخ سیاست خارجی ایران ( از شاهنشاهی هخامنشی تا به امروز) ـ غلام‎رضا علی بابایی ـ انتشارت درسا ـ چاپ نخست ـ تهران 1375
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورۀ رضا شاه ـ علی زرگر ـ ترجمه کاوه بیات ـ انتشارات معین و پروین ـ چاپ نخست ـ تهران 1372
تزارها و تزارها ـ دکتر ه‍ . خشایار ـ انتشارات آرمان‌خواه ـ تهران 1385

جغرافیایی طبیعی و تاریخ سیاسی خلیج‎فارس ـ سرهنگ علی ملک‎زاده ـ تهران ، مهر‎ماه 1333
جغرافیای خلیج‎فارس ـ غ . ع. بایندر ـ تهران 1309
جغرافیای نظامی ایران (جزایر ایران و خلیج‎ فارس) ـ سرتیپ علی رزم‌آرا ـ تهران 1320

چکیده‎ی تاریخ تجزیه‎ی ایران ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ نخست ـ تهران 1380

حقایقی درباره‎ی جدایی بحرین از ایران ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات آرمان‎ خواه ـ تهران ، شهریور 1382
حقایق الاخبار ناصری ـ محمد جعفر خورموجی ـ به کوشش حسین خدیو جم ـ نشر نی ـ چاپ دوم ـ تهران 1363

خلیج فارس ـ اقبال یغمایی ـ انتشارات اداره‌کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ـ تهران ، آبان ماه 1353
خلیج فارس ـ دریادار بایندر (غ . ع . بایندر) ، امرداد 1317
خلیج ‎فارس در عصر استعمار ـ ر. وادالا (نایب کنسول سابق فرانسه در بوشهر) ـ ترجمه پرفسور شفیع جوادی ـ کتاب سحاب ـ چاپ دوم ـ تهران، اردی‎بهشت ماه 1346
خلیج‎فارس ـ سرآرنولدویلسن ـ ترجمه محمد سعیدی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏ـ تهران 1348
خلیج ‎فارس ـ احمد اقتداری ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ نخست ـ تهران 1345
خاطرات دکتر عالیخانی ـ وزیر اقتصاد 48ـ1341 (تاریخ شفاهی بنیاد ایران) نشر آبی ـ چاپ دوم ـ تهران، بهار 1382
خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه و دیپلماسی نوین در ایران ـ فریدون زندفرد ـ نشر آبی ـ چاپ نخست ـ تهران 1383

درکریدور‎های وزارت امور خارجه چه خبر (خاطرات یک دیپلمات) ـ مجید مهران‏ـ نشر تاریخ ایران ـ چاپ نخست ـ تهران 1384
دایره‎المعارف بزرگ اسلامی ـ جلد 11 ـ بحرین

روابط دولت شاهنشاهی با کشورهای حوزه‎ی مسئولیت‎ اداره‎ی نهم سیاسی (در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی) ـ تهیه‌کننـده اداره‎ی نهم ـ اداره انتشارات و مـدارک وزارت امـور خارجه ـ تهـران، شـهریـور ماه 2535 شاهنشاهی ]1355[
رقابت روسیه و غرب در ایران ـ جورج لنچافسکی ـ ترجمه اسماعیل رایین ـ انتشارات جاویدان ـ چاپ نخست ـ تهران، فروردین ماه 1353
رقابت روسیه و انگلیس در ایران ـ محمد علی منشور گرکانی ـ انتشارات عطایی ـ چاپ نخست ـ تهران 1368

سیاست‎خارجی ایران در دوران پهلوی (1357 ـ‌1300) عبدالرضا هوشنگ مهدوی‏ـ نشر البرز ـ چاپ نخست ـ تهران 1373
سرزمین بحرین (از دوران باستان تا امروز) ـ علی زرین قلم ـ کتاب فروشی سیروس ـ تهران 1337

قرمطیان بحرین و فاطمیان ـ د. دفویه ـ ترجمه باقرامیرخانی ـ انتشارات سروش‏ـ چاپ نخست ـ تهران 1371

کلید خلیج‎فارس ـ سرلشگر غلام حسین مقتدر ـ تهران 1333
کشورها و مرزها در منطقه‌ی ژئوپلتیک خلیج فارس ـ دکتر پیروز مجتهدزاده ـ ترجمه و تنظیم حمیدرضا ملک محمدی نوری ـ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ـ چاپ سوم ـ تهران 1373

گفتگو‎های من با شاه (خاطرات محرمانه امیراسدالله علم) ـ ترجمه گروه مترجمان انتشارات طرح نو ـ موج ـ انتشارات طرح نو ـ 2 ج ـ چاپ نخست ـ تهران، بهار 1371

ناسخ التواریخ (تاریخ قاجاریه) ـ لسان الملک سپهر ـ تصحیح و تحشیه‎ی جمشید کیان‎فر ـ انتشارات اساطیر ـ 2 ج ـ چاپ نخست ـ تهران 1383

مطالعاتی درباب بحرین و جزایر و سواحل خلیج‎فارس ـ عباس اقبال آشتیانی ـ چاپ خانه مجلس ـ طهران، 1328 شمسی (چاپ دوباره : انتشارات اساطیر ـ تهران 1384)
مجموعه‎ی مقالات خلیج ‎ فارسی ـ دفتر مطالعات سیاسی و بین‎المللی وزارت امور خارجه ـ چاپ اول ـ تهران 1369
مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره بیست و دوم ـ از جلسه 182 تا جلسه 202 ـ 9 فروردین ماه تا 16 تیرماه 1349 ـ چاپ خانه مجلس شورای ملی ـ اداره تندنویسی و مطبوعات و تنقیح قوانین
مدرکی از: آزادگی و آزاد منشی ایران و ایرانیان ـ بحرین ـ ستاد بزرگ ارتشتاران ـ اداره‎ی روابط عمومی ـ چاپ‌خانه‎ی ارتش ـ فروردین ماه 1349
معاهدات (قرارداد‎های) تاریخی در دوره قاجاریه ـ به کوشش غلام رضا طباطبایی مجد ـ انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار ـ چاپ نخست ـ تهران 1373

نفت مروارید (سیاست انگلیس در خلیج‎فارس و جزایر بحرین) ـ م. ع. منشور گرکانی ـ چاپ خانه مظاهری ـ تهران 1325

هلال خضیب، در رابطه با تجزیه‎ی سرزمین‎های ایران نشینی ـ دکتر ه‍ . خشایار ـ انتشارات آرمان‎خواه ـ تهران 1358

یکصد سند تاریخی دوران قاجاریه ـ ابراهیم صفایی ـ انتشارات بابک ـ چاپ دوم ـ تهران، اسفند ماه (بدون تاریخ)

 

 


کتاب‎های به زبان‎های بیگانه


ADMAYAT, Fereydoun. Bahrain Island. A legal and diplomatic study ot the British Iranian controversy. New york, Fredrick A. Praeger, 1955
BULLARD, Sir William Reader. Britain and the middel Fast. From the earliest time to 1950. London, Huthchinson’s University Library 1950.
ESMAILI, Malek. Le Gulf Persique et les Iles de Bahraini. Parice,
F.Loviton,1936
FAROUGHY, Abbas. The Bahrain Islands. 1750 – 1961: A Contribution to the study ot power politics in the Persian Gulf, an historical, economical and goegraghical survey. New york, Verry, Fisher, 1951
KAZEM ZADEH, Firouz. Russina and Britain in Persia. 1864 – 1914 . A study of Imperialism. New Haven, Yale University press, 1968
KELLY, J.B. Britain and the Persian Gulf 1793 – 1880, London: Oxford Univesity press,1968
HASSAN, Hadi. Persian Navigation, Lonon, Mcthuen & Co. Ltd. 1928
LEMCZOWSKI, George. Russian and the West in Iran, 1918- 1948. A study in Bigpower Rivalery, Ithaca, New york, Cornell University Press 1949
LORMIER, J. G, Gaztteer of the Persian Gulf, Oman and Centeral Arabia, Calcutta; Superindent Government Printing, 1908
MILLES, S.B, Countries and Triebes of the Persian Gulf, London, Frank Cass and Co. Ltd, 1966
RAMAZANI, Rouhollah k. the Persian Gulf : Iran,s Role. Charlotville University Press of Virginia, 1972
SALDANHA, J. A. Precis of Correspondence on International Rivalery and British Policy in Persion Gulf (1876-1905) i. O. Library C 247
TADJBAKSH. Golam- Reza. La Question des Iles Bahrein. Parice, edition
A. Pedone, 1960
WILSON, Arnold. The Persian Gulf. An historical sketch from the earliest times to the begining of the 20th century. Oxford, George Allen and Unwin, 1954
TRITIES & C. Concluded Betweev GREAT BRTIAIN AND PERSIA. and between PERSIA AND OTHER FOREIGN POWERS, wholly or Partially in force on the
1 st APRIL, 1819,
By: SIR EDWARD HERTSLET, C.B. (Liberian and Keeper of the Papers, Foreign office), London: Butterworths, 7, Fleet Street and Harrison sons, 59 Pall Mall, 1891.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه