شنبه, 05ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جهان ایرانی آذر 36: بحرین در تهران مصور

جهان ایرانی

آذر 36: بحرین در تهران مصور

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 71، اردیبهشت و خرداد 1391، 5

این عنوان مقالهٔ نخست هفته‌نامهٔ تهران مصور در روز آدینه اول آذرماه 1336 است. به دنبال اعلام بحرین به عنوان یکی از استانهای ایران (استان چهاردهم)، کشورهای عربی ساخته و پرداختهٔ دست استعمار بریتانیا مانند عراق، عربستان سعودی و مصر و... دست به تبلیغات گسترده‌ای علیه ایران زدند.

در این زمینه تهران مصور نوشت: «هفتهٔ گذشته به دنبال تصمیم ایران دایر بر اعلام بحرین به عنوان استان چهاردهم کشور، برخی از دایه‌های مهربانتر از مادر، از جمله سخنگوی دولت انگلیس و مقامات دولت عراق و همچنین رادیو صوت العرب (قاهره) از طرف مصر و  عربستان سعودی، مخالفت خود را با این تصمیم دولت ایران ابراز داشتند.»

در اثر خیانت هیات حاکم و تسلیم محمدرضا شاه برابر خواست امپریالیسم آمریکا ـ استعمار بریتانیا دربارهی بحرین، امروز نیز همان «دایه‌های مهربانتر از مادر» دیروز، با گسیل نیرو به یاری شیخ غاصب بحرین، دست اندرکار کشتار مردم این سامان شده‌اند؛ در حالی که هر روز بر دامنهٔ پایداری مردم بحرین افزوده می‌شود. از سوی دیگر مردم بحرین کرانه‌ای (احسا و قطیف) که امروزه زیر سلطهٔ عربستان سعودی روزگار را به سختی می‌گذرانند، برای یاری رساندن به هم‌خانمانان جزیره‌نشین خود، خیزش علیه آل‌سعود را آغاز کرده‌اند.

دور نیست که با فروپاشی دو حکومت‌زادهٔ استعمار بریتانیا در عربستان سعودی و بحرین و به دنبال آن در قطر و امارات، آثار  امپریالیسم آمریکا ـ  استعمار بریتانیا از این منطقه زدوده شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه