پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز آیا باستانگرائی را رضاشاه در ایران رایج کرد؟

نگاه روز

آیا باستانگرائی را رضاشاه در ایران رایج کرد؟

برگرفته از تارنمای آذری‌ها

آخوندزاده(که آذری هست و اهل اذربایجان و در حدود زمان قاجارها ) پدر ناسیونالیسم مدنی ایرانی در "مکتوبات" بسیار قبل تر از رضاشاه می‌نویسد: .سلاطين فرس در عالم مداری داشتند و ملّت فارس برگزيده ملل دنيا بود.

میرزا آقا خان کرمانی در "سه مکتوب" می‌نویسد: .ای ایران! کو آن سعادت و شوکت تو که در عهد کیومرث و گشتاسب و انوشیروان و خسرو پرویز داشتی؟

شاهزاده جلال‌الدین میرزا، پسر فتحعلیشاه و برادر کوچک عباس میرزا "نامه خسروان" را در باره شاهان پارسی و به گفته خود به "پارسی بی‌غش" می‌نویسد.

شاه اسماعیل، نام پسرانش را به تاسی از شاهنامه و باستانگرائی که دوستان میفرمایند سام میرزا، بهرام میرزا و تهماسپ میرزا (شاه تهماسب) می‌گذارد و داستان بی‌بی شهربانو دختر یزدگرد و خون ساسانی روان در رگ‌های شاهان ترک‌زبان صفوی را همه می‌دانند.

نوادگان چنگیز مغول چند روزی که در ایران می‌مانند و رام و شهر نشین می‌شوند، "الجایتو"شان می‌شود محمد خدابنده و واپسین پادشاه ایلخانی‌شان انوشیروان عادل! و خان تاتار از گرد راه نرسیده و در هوای ایران دم نزده نام پسرش را شاهرخ می‌گذارد!

نگاهی به نام‌های پادشاهان ترک‌تبار و ترک‌زبان بیندازید ببینید نام‌هایشان بیشتر "ترکی- اوغوزی" است، یا "باستانگرایانه"؟

در میان نام‌های فرزندان قیلیچ ارسلان و طغرل بیک سلجوقی تا بخواهید "کی خسرو" هست و "کی کاووس" و " کی قباد" و "سیاوش" و قیلیچ ارسلان نام پسرش را بی‌هیچ رودربایستی "شاهنشاه" می‌گذارد! و دست آخر و برای اینکه نا گفته‌ای بر جای نگذاشته باشیم، «تبارنامه نویسان چاپلوس تبارنامه‌ای برساخته‌اند که نسب سبکتگین را به یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی می‌‌رساند.

همچنین بسیاری از سلجوقیان و حتی عباسیان چون ساسانیان لباس می پوشیدند و از دیوان سالاری آنها تقلید می کردند !

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه