سه شنبه, 02ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها معرفی تارنمای دستورِ زبانِ پارسی

انجمن‌ها

معرفی تارنمای دستورِ زبانِ پارسی

«و زبانِ پارسی را چه شده است؟
بدین لطیفی و خوبی
که آن معانی و لطائف
که در پارسی آمده است،
در تازی نیامده است!»
شمسِ تبریزی (سده‌یِ ششم و هفتم خورشیدی)

 

پایگاه تخصصی دستور زبان فارسی به کوشش دکتر نوید فاضل در نشانی http://www.dastur.info در دسترس دوستداران زبان فارسی و پژوهشگران می‌باشد. این تارنما مطالب دستورِ زبانِ پارسی را به سه زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی ارائه داده است.


مطالب تارنما در سرفصل‌های زیر دسته بندی شده‌اند:

نگاهی بر پایه‌هایِ واج‌شناسی، واژه‌شناسی، اسم و بندِ اسمی، صفت و بندِ صفتی، پردازه و بندِ پردازه، شماره، ضمیر، ادات و بندِ اداتی، هم‌بستگی و هم‌نشانیِ زنجیره‌ای، نشان و نشان‌بخشی، برنهشت و بندِ برنهشتی، بن‌هایِ فعل، فعل و بندِ فعلی، روی‌کردهایِ بندِ فعلی، جمله و اندام‌هایش، میانجی، هم‌بستگیِ بندهایِ جمله‌ای، وابستگیِ بندهایِ جمله‌ای، پیش‌وند و پیراوند، پس‌وند، واژه‌نامه، سیاهه عنصرهایِ زبانی، دفترنامه، و جدولِ بن‌هایِ فعل در زبانِ پارسی.

این تارنما حاصلِ چندین سال کار و پژوهش‌ دکتر نوید فاضل است. دکتر نوید فاضل کوشیده تا یک دستور  ویژه زبان فارسی ارائه کند که الگوبرداری شده از دستور زبان‌های دیگر نباشد. وی برای رسیدن به این هدف کوشیده است تا با بهره‌گیری از آگاهی‌های گسترده‌اش در زمینه رایانه، سازگاری بیشتری بین زبان فارسی و زبان رایانه فراهم آورد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه