سه شنبه, 01ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله انتشار مجله «نامۀانجمن ـ شمارۀ 37»

مجله

انتشار مجله «نامۀانجمن ـ شمارۀ 37»

برگرفته از تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی


معرفی: مرتضی قاسمی


سی‌وهفتمین شماره از مجلۀ نامۀ انجمن (ویژۀ ادبیات)، پس از چهار سال وقفه در انتشار این مجله، منتشر شد. در این شماره از مجلۀ نامۀ انجمن، طبق روال گذشته، بخش اصلی به مقالات اختصاص دارد. فهرست مقالات این شماره بدین شرح است: «شرح روح المثنوی اسماعیل حقی بُرسَوی و جایگاه آن در میان شروح مثنوی»، توفیق ه‍. سبحانی؛ «روزنامۀ حکمت چاپ مهر»، محمد گلبن؛ «رسالۀ قشیریه و ترجمه‌های آن»، مینا حفیظی؛ «تحلیل سبکی عقاید عبدالباقی طبیب اصفهانی»، مهدی باقری؛ «دربارۀ سیّد رضا کیا و استقبال وی از شعر حافظ»، علی نویدی ملاطی؛ «ملا نظام معمایی استرآبادی؛ زندگی و شعر او»، علی حیدری یساولی؛ «انعکاس شادی در غزلیات شمس»، راضیه یاقوت؛ «تحلیل رسالۀ فی حالة الطفولیه شیخ اشراق»، مجید هوشنگی ـ فاطمه جعفری؛ «نگاهی به شعر و نثر ناتل خانلری»، محمدمهدی خسرویان؛ «اخوانیّات»، بخش اسناد انجمن.
    در بخش «بزرگداشت‌ها»ی این شماره نیز گزارشی از بزرگداشت دکتر سلیم نیساری، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده است.
    سرمقالۀ سی‌وهفتمین شماره از نامۀ انجمن به قلم دکتر محمدرضا نصیری، مدیر مسئول فصلنامه و عضو وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه