سه شنبه, 02ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله شماره جدید 60 و 61 نامه پارسی منتشر شد

مجله

شماره جدید 60 و 61 نامه پارسی منتشر شد

برگرفته از: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

شماره جدید 60 و 61 نامة پارسی بهار و تابستان 91 از انتشارات شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی با مقالاتی به شرح زیر چاپ و منتشر شد:


فهرست مطالب
مثنوی معنوی در شبه قارۀ هند ......................................................    5
یوسف بیگ باباپور   
تطبیق دو اثر حماسی ایران «شاهنامه» و اثر حماسی چین .................    19
نرگس مراد گنجه
دکتر محمد جواد زینلی    
آثار نظامی به زبان ازبکی ..............................................................    43
دکتر ارگش آچیل اف   
آموزش زبان فارسی در مدارس تکمیلی بریتانیا ............................................    65
بهروز محمودی بختیاری    
«شهرآشوب» صیفی بخارایی و ویژگی‌های آن ...............................
79
مقدّس دادابایف    
آیینه، مضامین و تناسبات شعری آن در غزلیّات صائب تبریزی ......    89
احمد غنی‌پور ملكشاه
عفّت السّادات غفوری   
دیدگاه نظامی دربارة ماهیت شعر....................................................    111
دكتر زینب نوروزی    
حـکیمـی شاعـر، شاعـری ناصح سنجشِ انـدرزهای فردوسی در شاهنامه و سعدی در بوستان ..........................................................   
131
حمیدرضا اردستانی رستمی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه